DOI/Digital Object Identifiers

DOI-nummers (Digital Object Identifiers) zijn unieke nummers die aan een tijdschriftartikel zijn toegekend. Het doel van de DOI is dat met behulp van dit nummer het artikel waarnaar wordt verwezen altijd en op een standaardwijze online te vinden is.

De nummers bestaan uit

  • een uitgeversgedeelte (in het voorbeeld dat hier gebruikt wordt is dat 10.1016)
  • het tijdschrift (j.fertnstert oftewel Journal of Fertility and Sterility)
  • een aantal getallen die het eigenlijke artikel definiëren

Indien de bijbehorende DOI van een artikel gezocht wordt, dan kan dat als volgt achterhaald worden:

  • Voor recente artikelen staat het DOI-nummer bovenaan het artikel. Er staat dan bijv. doi:10.1016/j.fertnstert.2004.08.029. 
  • Als er geen DOI-nummer in het artikel staat, kan nagegaan worden of er een DOI-nummer bestaat via de website van Crossref www.crossref.org/guestquery/. Een zoekactie via deze site geeft de DOI en een persistente link. In dit geval is dat dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.08.029. 
  • Een Nederlandse bibliotheekcollega heeft een programma geschreven dat de DOI uit PubMed haalt op basis van het PMID artikelaanvragen.nl/pmid-to-doi/pmidtodoi.php

De DOI is dus een uniek nummer waarmee de doorlinking wordt vereenvoudigd. Zodra een tijdschrift is verhuisd naar een andere uitgever, verhuizen alle DOIs mee naar de nieuwe uitgever.

In het Nederlands: nl.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
Iets uitgebreider in het Engels: en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier