Boeken

Boeken kunt u opzoeken in de Catalogus; in de Walaeus Bibliotheek zelf kunt u ook in de kast boeken op onderwerp opzoeken. Ze zijn geplaatst volgens de indeling van de National Library of Medicine (NLM).

Boeken uit de Walaeus Bibliotheek kunnen op vertoon van een geldige LU-Card worden geleend. Een LU-Card is de bibliotheekkaart van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Deze passen worden verstrekt op vertoon van de LUMC-badge of een geldig legitimatiebewijs. Voor (o.a.) medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden en van het LUMC is deze pas gratis, voor anderen zijn de kosten € 30,- per jaar.
Meer informatie over deze LU-Card kunt u hier nalezen: https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bezoek-en-gebruik/toegang/bezoeken

Boeken die u leent bij de Walaeus Bibliotheek mag u drie weken houden. Een boek kan maximaal 4 keer worden verlengd voor een periode van 21 dagen, tenzij het geleende boek is gereserveerd door een andere lener. Een lener kan in totaal maximaal 10 boeken lenen van de Walaeus Bibliotheek. 
Geleende boeken mogen niet naar het buitenland worden meegenomen.
 
Niet uitgeleend worden: losbladige werken, handboeken, studieboeken, boeken voorzien van een gele band en woordenboeken.

Zie ook de Walaeus Wegwijzer woordenboeken.


Wanneer u te laat bent met terugbezorgen

Boeken die u leent bij de Walaeus Bibliotheek mag u drie weken houden. Na het verstrijken hiervan geldt:

  • 1e rappel: nog geen boete, verlengen is mogelijk, mits het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener.
  • 2e rappel: nog geen boete, verlengen via de informatiebalie is nog mogelijk mits het materiaal niet gereserveerd is door een andere lener.
  • 3e rappel: € 5,00 boete per geleend boek, uw bibliotheekaccount is geblokkeerd; alle boeken moeten worden ingeleverd.
  • 4e rappel: laatste waarschuwing per brief
  • 5e rappel: vordering is overgedragen aan een incassobureau. Uw bibliotheekaccount blijft geblokkeerd totdat u alle kosten bij het incassobureau heeft betaald en de Walaeus Bibliotheek de bevestiging daarvan heeft ontvangen. U betaalt de vervangingswaarde van het boek ( € 75 per boek)
    en de incassokosten (15% van de totale vervangingswaarde met een minimum van € 40 exclusief BTW).
Rappels zijn een service van de Universitaire Bibliotheken waaraan de lener geen rechten kan ontlenen.