De Walaeus Bibliotheek is geopend

De Walaeus Bibliotheek is toegankelijk tijdens de volgende tijdslots: 09.00u-13.00u en 14.00u-18.00u. 
Reserveren van studieplekkeen tijdens deze tijdslots is voor studenten mogelijk via: https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/06/studieplekken-weer-beperkt-toegankelijk-voor-leidse-studenten

 • De digitale dienstverlening is beschikbaar. Toegang tot digitale wetenschappelijke informatie via de bibliotheekbronnen is mogelijk via onze website: www.lumc.nl/walaeus
 • Voor vragen over de collectie, literatuuronderzoek, interbibliothecair leenverkeer en andere bibliotheekzaken kunt u de balie van de Walaeus Bibliotheek bereiken via telefoonnummer 071-526 3890 (b.g.g. 071-526 4396) op maandag t/m vrijdag van 9.00u-18.00u.
 • De medische informatiespecialisten zijn te bereiken via het afsprakensysteem op de website: https://www.lumc.nl/org/walaeus/aanvragen-formulieren/literatuuronderzoekdoen/ (bij ‘klik hier om een afspraak te maken’)

De leverantie van bibliotheekmateriaal (boeken en tijdschriften) aan gebruikers wordt zoveel mogelijk gecontinueerd:

 • Materiaal uit de Walaeus Bibliotheek (en uit de UBL-bibliotheken) kunt u via de UBL-catalogus aanvragen. Via de catalogus geeft u zelf aan bij welke locatie u dit materiaal wilt ophalen.
   • LUMC-medewerkers die voor hun werk aanwezig zijn in het LUMC kunnen dit materiaal afhalen bij de balie van de Walaeus Bibliotheek tussen 09.00u-18.00u. 
   • Studenten en anderen kunnen gebruik maken van één van de vier afhaallocaties met boeklockersystemen van de UBL
 • De boeklockers zijn beschikbaar op vier locaties: in de UB, in de bibliotheken Sociale Wetenschappen, de Bibliotheek Wijnhaven, en in het Van Steenis. Boeken uit deze lockers kunnen worden opgehaald tijdens de openingstijden van deze gebouwen. 
 • Kijk voor actuele informatie over deze dienstverlening op https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bezoek-en-gebruik/coronavirus-beperkte-dienstverlening-ubl