Walaeus Bibliotheek is deels gesloten / Walaeus Library is partially closed

During the lockdown, the study places in the Walaeus Library are not available. On working days between 11 am and 3 pm there is a library assistant present for LUMC Staff. Please call 071-526 3890 (e.g. 071-526 4396) to be let in.
Our Information specialists can be contacted via  https://www.lumc.nl/org/walaeus/aanvragen-formulieren/literatuuronderzoekdoen/?setlanguage=English&setcountry=en

Announcements from the UBL (e.g. in case of technical difficulties):
https://www.bibliotheek.leidenuniversiteit.nl

Computer corridor J 1-80 is accessible with a LUMC badge. Returning books is possible, please use the box in the locker room (accessible with a LUMC badge).

 • Voor medewerkers is er op werkdagen tussen 11.00u-15.00u een bibliotheekmedewerker aanwezig. Bel 071-526 3890 (b.g.g. 071-526 4396) om binnengelaten te worden.
 • De digitale dienstverlening is beschikbaar. Toegang tot digitale wetenschappelijke informatie via de bibliotheekbronnen is mogelijk via onze website: www.lumc.nl/walaeus
 • Boeken die retour komen kunnen worden gedeponeerd in de inleverbox in de garderobe
 • Voor vragen over de collectie, literatuuronderzoek, interbibliothecair leenverkeer en andere bibliotheekzaken kunt u de balie van de Walaeus Bibliotheek bereiken via e-mail walaeus@lumc.nl.
 • De medische informatiespecialisten zijn te bereiken via het afsprakensysteem op de website: https://www.lumc.nl/org/walaeus/aanvragen-formulieren/literatuuronderzoekdoen/ (bij ‘klik hier om een afspraak te maken’)

De leverantie van bibliotheekmateriaal (boeken en tijdschriften) aan gebruikers wordt zoveel mogelijk gecontinueerd:

 • Materialen uit de Walaeus Bibliotheek (en uit de UBL-bibliotheken) kunnen via de Catalogus worden aangevraagd. Via de catalogus geeft u aan bij welke locatie u dit materiaal wilt ophalen.
   • LUMC-medewerkers die voor hun werk aanwezig zijn in het LUMC kunnen dit materiaal afhalen op afspraak (via walaeus@lumc.nl) afhalen bij de balie van de Walaeus Bibliotheek, óf zij kunnen het afhalen bij één van de vier afhaallocaties met boeklockersystemen van de UBL.
   • Studenten en anderen kunnen gebruik maken van één van de vier afhaallocaties met boeklockersystemen van de UBL
 • De boeklockers zijn beschikbaar op vier locaties: in de UB, in de bibliotheken Sociale Wetenschappen, de Bibliotheek Wijnhaven, en in het Van Steenis. Boeken uit deze lockers kunnen worden opgehaald tijdens de openingstijden van deze gebouwen. 
 • Kijk voor actuele informatie over deze dienstverlening op https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bezoek-en-gebruik/coronavirus-beperkte-dienstverlening-ubl