Aanvragen / Formulieren

 • Tijdschriftartikel aanvragen: Voor het aanvragen van tijdschriftartikelen die niet beschikbaar zijn (online of in hardcopy) in de Walaeus Bibliotheek. Deze online service is uitsluitend bestemd voor medewerkers van het LUMC. Studenten kunnen hiervoor een formulier invullen bij de Informatiebalie.
 • Boek aanvragen: Voor het te leen vragen van boeken die niet aanwezig zijn in de collectie van de Walaeus Bibliotheek. Deze online service is uitsluitend bestemd voor medewerkers van het LUMC. Studenten kunnen hiervoor een formulier invullen bij de Informatiebalie.
 • Boek verlengen (Catalogus Leiden): Hier kunt u de termijn van uw leningen zelf verlengen. Dit geldt voor materiaal geleend van de Walaeus bibliotheek of van een andere Leidse universitaire bibliotheek. U moet hier eerst inloggen (sign in) met uw ULCN- of Blackboardaccount.
 • Literatuuronderzoek (laten) doen / attendering: Deze faciliteit is uitsluitend bestemd voor medewerkers en studenten van het LUMC.
 • iThenticate account aanvragen: meer informatie over het account en integriteit van onderzoek kunt u hier vinden. 
 • Aanschafsuggestie: Suggestie voor aanschaf. De Adviseur Collectievorming van de Walaeus Bibliotheek beoordeelt uw voorstel.
 • Zichtaanvraag: Dit formulier is bedoeld voor afdelingen van het LUMC. Hiermee wordt voor u een boek ter inzage gevraagd bij de boekhandel om het bij een positieve beoordeling aan te kunnen schaffen.
 • Thuistoegang: Alle mogelijkheden om vanuit 'thuis' toegang te krijgen tot de digitale bronnen van de bibliotheek. Hier vindt u ook het formulier Gastmedewerker geaffilieerde instelling binnen de OOR.
 • Registratie in GMS/ULCN voor ThuisToegang: U kunt een ULCN-account aanvragen, voor thuistoegang tot de digitale bronnen van de bibliotheek.
 • Toegang bibliotheek buiten openingsuren (LUMC): Aanvraagformulier autorisatie voor toegang tot de Walaeus Bibliotheek buiten openingstijden, uitsluitend voor vaste stafleden en assistenten- en onderzoekers-in-opleiding.
 • Informatievoorziening bij visitaties: gebruikt u dit formulier om de visitatie voor uw afdeling / opleiding te helpen slagen. Wij brengen de wetenschappelijke informatievoorziening van uw afdeling in kaart.
 • Verzoek voor een nieuw tijdschriftabonnement: u kunt hier een verzoek indienen voor een nieuw tijdschriftabonnement. Uw verzoek zal in de Adviescommissie Walaeus Bibliotheek besproken worden.