ALADIN

All Against Duchenne In the Netherlands

Het ALADIN (All Against Duchenne In the Netherlands) consortium is in 2007 opgericht om voor de vele partijen die betrokken zijn bij de zorg en het onderzoek naar Duchenne spierdystrofie een platform te bieden om te overleggen over alle aspecten van deze aandoening. In ALADIN participeren neuromusculaire centra van de universitaire medische centra, de niet-universitaire centra, de revalidatiecentra, Centra voor Thuisbeademing, en patiëntenverenigingen.

Doel is om informatie over wetenschappelijk onderzoek en klinische zorg voor Duchenne patiënten uit te wisselen en samenwerking tussen de centra te bevorderen. Dit wordt gedaan door het organiseren van halfjaarlijkse bijeenkomsten met het ALADIN bestuur en een jaarlijks symposium waar voordrachten over diverse onderwerpen worden gebracht en waar punten ter aandacht besproken worden. Het Duchenne Centrum Nederland organiseert deze bijeenkomsten.

Contactpersonen ALADIN

Amsterdam, AMC, neurologie 

mw. drs. B Jaeger  

Amsterdan, AMC, revalidatie

mw. dr. F. Stoelinga

Groningen, UMCG, neurologie

mw. drs. J.M. Fock

Leiden, LUMC, neurologie

Prof. dr. J.J.G.M. Verschuuren & dr E.H.Niks

Leuven, België, UZ Leuven, neurologie

mw. dr. N. Goemans

Maastricht, AZM, neurologie

mw.dr. S. Klinkenberg

Nijmegen, UMC st. Radboud, revalidatie

mw. dr. I.J.M. de Groot

Rotterdam, EMC, neurologie

mw. dr. E.G. Medici-van den Herik

Rotterdam, revalidatiecentrum Rijndam

drs. R. Pangalila

Utrecht, UMCU, neurologie

mw. dr. I. Cuppen

Utrecht, revalidatiecentrum De Hoogstraat / UMCU

mw. dr. M.Verhoef

Duchenne Parent Project

mw. drs. E. Vroom

Vereniging Spierziekten Nederland

mw. H.A Broekgaarden