Myo-MRI

Magnetic resonance imaging (MRI) en MR spectroscopie, technieken die mogelijk bruikbaar zijn voor diagnose en uitkomstmaat in therapeutische studies voor Duchenne en Becker.

Myo-MRI is een internationale samenwerking gesubsidieerd door het EU programma COST. Dit project heeft als doel te onderzoeken of de beeldvormende technieken Magnetic resonance imaging (MRI) en MR spectroscopie te gebruiken zijn voor diagnose en uitkomstmaat in therapeutische trials in spierziekten. Hiervoor zullen bijeenkomsten worden georganiseerd tussen experts om protocollen te standaardiseren. Tevens zullen data worden uitgewisseld en jonge onderzoekers worden getraind. Daarnaast zal er een online atlas van neuromusculaire beeldvorming worden ontwikkeld.