Geluidsopnames

“Ik wil het gesprek graag opnemen”

Een patiënt mag volgens de wet een gesprek met een arts/ zorgverlener voor privégebruik opnemen, bijvoorbeeld met uw telefoon.

Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer (bijvoorbeeld via sociale media) zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

Bron: KNMG handreiking “opnemen gesprekken door patiënten”