Patient and care

De setting van Psychiatrische Universiteitskliniek (PUK) LUMC is aangemerkt als hoog specialistisch in het kader van het Zorgprestatiemodel GGZ, conform de richtlijn van de NVVP en de handreiking contractering vanuit het landelijk programma Zorgprestatiemodel. PUK LUMC voldoet hiermee aan de eisen zoals gesteld aan de setting hoog specialistisch.


Psychische klachten en psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Ongeveer een kwart van de Nederlanders maakt ooit tijdens het leven psychische klachten door. Een deel van deze klachten gaat vanzelf over, maar soms is professionele hulp nodig.

Polikliniek en verpleegafdeling

U kunt verwezen worden voor diagnostiek en/of behandeling door uw huisarts of medisch specialist. Afhankelijk van de klacht en de ernst, wordt u gezien op onze polikliniek of opgenomen op de verpleegafdeling. U vindt de gegevens van de polikliniek en de verpleegafdeling op de pagina Contact.

Vragen over uw onderzoek of behandeling

Op de polikliniek is de polikliniekmedewerker uw eerste aanspreekpunt. Deze kan u zo nodig in contact brengen met uw behandelend arts. Bent u opgenomen, dan is de verpleegkundige uw eerste aanspreekpunt. Uw behandelend arts is dan de zaalarts, ook wanneer u ook een arts op de polikliniek heeft.

In een academisch ziekenhuis zijn patiënten vaak bij meerdere specialisten onder behandeling. Iedere patiënt voor wie dit geldt, heeft één regie-voerend arts. Heeft u op enig moment vragen waar u met uw behandelend arts niet uitkomt, of krijgt u tegenstrijdige adviezen die u niet kunt oplossen met de artsen afzonderlijk? Neem dan contact op met uw regie-voerend arts. De naam en contactgegevens vindt u op uw afsprakenkaart. Deze gegevens staan ook in uw medisch dossier. Als u opgenomen bent, is de zaalarts uw regie-voerend arts.

Medische gegevens: patiëntportaal

Als patiënt van het LUMC heeft u toegang tot uw medische gegevens via het patiëntportaal. Dit is een beveiligde omgeving, waar alleen u toegang toe heeft.

Patiëntenfolders psychiatrie LUMC

U kunt hier alle patiëntenfolders vinden. Klik op het plusje naast Psychiatrie en vervolgens op het onderwerp waar u meer over wilt lezen.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

Algemene informatie over psychiatrische aandoeningen

De setting van Psychiatrische Universiteitskliniek (PUK) LUMC is aangemerkt als hoog specialistisch in het kader van het Zorgprestatiemodel GGZ, conform de richtlijn van de NVVP en de handreiking contractering vanuit het landelijk programma Zorgprestatiemodel. PUK LUMC voldoet hiermee aan de eisen zoals gesteld aan de setting hoog specialistisch.

Patiëntenverenigingen: voor patiënten en hun betrokkenen

Angst-dwang en fobiestichting
Depressievereniging
Vereniging voor manisch depressieven en hun betrokkenen
Ypsilon, voor psychose en schizofrenie

Informatieve websites

Body dysmorphic disorderFonds psychische gezondheidGGZ-informatiepuntKenniscentrum angst en depressieKenniscentrum bipolaire stoornissenLichamelijk onvoldoende verklaarde klachten