Verwijzers

De polikliniek Psychiatrie LUMC is een derdelijns polikliniek. Verwijzingen dienen te geschieden door de behandelend arts. Als de verwijzer een ander arts is dan de huisarts dan vindt de verwijzing plaats in overleg met de huisarts. De (uitgebreide) verwijsbrief bevat de volgende informatie: patiëntgegevens (inclusief tel.nr. en indien beschikbaar ook e-mailadres), verwijsvraag, klachtenanamnese, voorgeschiedenis somatisch en psychiatrisch, uitkomsten van medische en/of psychiatrische onderzoeken, eerdere behandelingen en de effecten die daarmee zijn behaald, huidige medicatie, psychosociale situatie.

Op basis van de verwijsbrief (en zo nodig na aanvullend overleg) wordt de verwijzing geaccepteerd of afgewezen. Afwijzing vindt plaats als bij voorbaat al is te zeggen dat wij de patiënt niet de benodigde zorg kunnen bieden of dat deze elders beter geboden kan worden. Mochten we hiertoe besluiten dan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht van onze overwegingen. Acceptatie van de verwijzing betekent dat de patiënt gezien wordt voor intake. Vervolgens wordt op basis van de resultaten van de intake bepaald of de patiënt bij ons in behandeling kan komen of beter elders behandeld kan worden. De wachttijd voor intake is over het algemeen meer dan 2 maanden, zie ook wachttijden.

De intake wordt uitgevoerd door een van onze psychiaters en psychiater-in-opleiding. Naast anamnese en psychiatrisch onderzoek vindt er ook een vragenlijst onderzoek plaats bij de testverpleegkundige en wordt de biografie afgenomen door de co-assistent. Eventueel kan in tweede instantie de klinisch psycholoog of klinisch psycholoog-in-opleiding in consult gevraagd worden.

 

Tenslotte, belangrijk bij het verwijzen voor een second opinion is dat de patiënt vooraf nagaat of de zorgverzekering dit dekt. De budgetpolis bijvoorbeeld vergoedt een second opinion veelal maar voor een beperkt deel en soms zelfs in het geheel niet. De kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed komen dan voor rekening van de patiënt.

Het LUMC is gespecialiseerd in:

Depressie en moeilijk behandelbare depressie
Angst- en dwangstoornissen
(Neuro)psychiatrische klachten bij ouderen
Psychiatrische klachten bij lichamelijke ziekte, of als uiting van lichamelijke ziekte
Psychiatrische klachten bij geneesmiddelgebruik

Daarnaast zijn er specifieke spreekuren voor:

Psychiatrische klachten bij zwangerschap en preconceptioneel advies bij psychiatrische klachten en/of gebruik van psychofarmaca

Het LUMC biedt gespecialiseerde behandeling voor depressie:

Elektroconvulsie therapie
Instellen op MAO-remmer

Sinds 1 september 2021 is esketamine neusspray in Nederland geregistreerd en beschikbaar. Het LUMC biedt op beperkte schaal behandeling met esketamine bij patiënten met moeilijk behandelbare depressie na indicatiestelling op de polikliniek voor patiënten uit de regio Leiden en omstreken. Verwijzers buiten deze regio adviseren wij om contact op te nemen met het regionaal expertisecentrum voor moeilijk behandelbare depressie

In het algemeen vindt geen langdurige behandeling plaats in het LUMC.

N.B. Per 1 september 2018 houdt het LUMC geen spreekuur lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (somatische-symptoomstoornissen) meer. Het LUMC blijft zich richten op diagnostiek, behandeling en onderzoek van de complexe stress- en traumagerelateerde aandoeningen.  Een overzicht van instellingen met een programma voor patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) vindt u op http://www.nolk.info.

In verband met het vertrek van Esther van Fenema neemt de Muziekpoli geen nieuwe verwijzingen meer aan. Op de website www.esthervanfenema.nl zal vanaf januari 2019 informatie staan over het vervolg van de Muziekpoli

 

Overleg

Op maandag en woensdag kunt u ons tussen 9.30 en 10.00 uur bereiken voor aanmeldingen, overleg over nieuwe patiënten of lopende trajecten en overige vragen op telefoonnummer 071 5263785. Voor spoedvragen kunt u binnen kantoortijden hetzelfde nummer draaien. Buiten kantoortijden kunt u het algemene telefoonnummer van het LUMC bellen en vragen naar de dienstdoende van de psychiatrie: 071 5269111.

Aanmelden

Aanmelden kan via het telefonisch spreekuur, via de mail: aanmeldsecretariaatpsychiatrie_PSY@lumc.nlper post of via Zorgdomein.

Aanvullende informatie

Algemene informatie en patiëntenfolders
Beschrijving procedure en spreekuren polikliniek
Opnameafdeling