Verwijzers

Wanneer behandeling binnen de eerste of tweede lijn onvoldoende resultaat heeft, of een second opinion gewenst is, kunnen patiënten van 18 jaar en ouder verwezen worden naar de polikliniek psychiatrie van het LUMC. Het LUMC is gespecialiseerd in:

Depressie en moeilijk behandelbare depressie
Angst- en dwangstoornissen
(Neuro)psychiatrische klachten bij ouderen
Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten
Psychiatrische klachten bij lichamelijke ziekte, of als uiting van lichamelijke ziekte
Psychiatrische klachten bij geneesmiddelgebruik

Daarnaast zijn er specifieke spreekuren voor:

Psychiatrische klachten bij podiumkunstenaars
Psychiatrische klachten bij zwangerschap en preconceptioneel advies bij psychiatrische klachten en/of gebruik van psychofarmaca

Het LUMC biedt gespecialiseerde behandeling voor depressie:

Elektroconvulsie therapie
Instellen op MAO-remmer
Experimentele behandeling met ketamine

In het algemeen vindt geen langdurige behandeling plaats in het LUMC.

Overleg

Op maandag en woensdag kunt u ons tussen 9.30 en 10.00 uur bereiken voor aanmeldingen, overleg over nieuwe patiënten of lopende trajecten en overige vragen op telefoonnummer 071 5263785. Voor spoedvragen kunt u binnen kantoortijden hetzelfde nummer draaien. Buiten kantoortijden kunt u het algemene telefoonnummer van het LUMC bellen en vragen naar de dienstdoende van de psychiatrie: 071 5269111.

Aanmelden

Aanmelden kan via het telefonisch spreekuur, per post of via Zorgdomein.

Aanvullende informatie

Algemene informatie en patiëntenfolders
Beschrijving procedure en spreekuren polikliniek
Opnameafdeling