Huntington

Onderzoek naar gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij patiënten met de ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, erfelijke aandoening met opvallende bewegingsstoornissen en in een vergevorderd stadium dementie. In alle ziektestadia kunnen gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen optreden, zelfs voor het optreden van bewegingsstoornissen. Uiteindelijk vertonen vrijwel alle patiënten tijdens het verloop van de ziekte gedragsveranderingen zoals apathie en prikkelbaarheid. Psychiatrische stoornissen komen bij 30-70% van de patiënten voor, waarvan stemmingsstoornissen het meest voorkomen, naast angststoornissen, dwangklachten en psychotische stoornissen. Het aantal suïcides ligt bij patiënten met de ziekte van Huntington hoger dan bij de totale bevolking.

De afdeling Psychiatrie heeft samen met de afdelingen Neurologie en Klinische Genetica en GGZ Duin- en Bollenstreek (onderdeel van Rivierduinen) een meerjarig onderzoek opgezet, waarbij mensen met de erfelijke afwijking voor de ziekte van Huntington worden onderzocht. Zij worden vergeleken met een controlegroep van familieleden die na testonderzoek de erfelijke afwijking niet bleken te hebben. Onderzoeksdeelnemers werden geworven via de verschillende poliklinieken, de patiëntenvereniging en een gespecialiseerd verpleeghuis.

In dit onderzoek wordt tijdens een interview het vóórkomen en het optreden van gedragsveranderingen en psychiatrische stoornissen in verschillende ziektestadia gemeten. De gegevens worden verzameld met behulp van verschillende vragenlijsten. Er wordt ook informatie gevraagd aan een partner, familielid of andere betrokkene. Aan het eind van het interview wordt bloed afgenomen voor onderzoek naar veranderingen in het afweersysteem en genetische kwetsbaarheid voor gedragsveranderingen en psychiatrische stoornissen.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om thuis speeksel te verzamelen om de werking van de stress-as te onderzoeken. Daarmee kan vastgesteld worden of er een relatie is tussen een verstoring van de stress-as en het optreden van gedragsveranderingen of psychiatrische stoornissen.

Dit onderzoek leidt tot meer kennis over de gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen van deze ernstige ziekte en de relatie met andere aspecten van de ziekte , omgevingsfactoren en biologische veranderingen.

Mw. prof.dr. R.C. van der Mast, psychiater:  r.c.van_der_mast@lumc.nl

Drs. E. van Duijn, psychiater:  e.van_duijn@lumc.nl