NESDA

Ongeveer één op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie of angststoornis. Het is nog steeds niet duidelijk waarom deze klachten bij sommige mensen snel overgaan en bij anderen lang duren.

De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) is een wetenschappelijke studie naar het ontstaan van angst en depressie en het verloop van deze klachten. NESDA is in augustus 2004 van start gegaan met de werving van bijna 3000 deelnemers met en zonder klachten.
De deelnemers worden gedurende acht jaar gevolgd. Naast het inventariseren van de depressie- en angstklachten door middel van vragenlijsten, worden ook biologische en genetische factoren onderzocht.

Doel

Het belangrijkste doel van NESDA is om de factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het ontstaan en het beloop van angst en depressie.
Vragen die de onderzoekers hopen te kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Wat maakt mensen gevoelig voor angststoornissen of depressies?
  • Waarom is de één drie maanden depressief en de ander drie jaar?
  • Spelen biologische en genetische factoren hierbij een rol?
  • Welke gevolgen heeft het hebben van een depressie of angstklachten voor het inkomen en werk?                                                                       

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek zullen leiden tot een betere behandeling van mensen met klachten op het gebied van angst en depressie.
Ook hopen we in de toekomst betere preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Samenwerking

NESDA wordt uitgevoerd door de volgende instellingen:

  • Het VU Medisch Centrum
  • Het Leids Universitair Medisch Centrum/Leiden universiteit
  • Het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen
  • diverse GGZ instellingen , waaronder Rivierduinen
  • Trimbos, NIVEL, IQ Healthcare
  • diverse cliëntenorganisaties