Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

De afdeling psychiatrie van het LUMC is een academische afdeling. Naast diagnostiek en behandeling van patiënten met psychiatrische stoornissen, waaronder stemmings- angst- en somatoforme stoornissen, vindt ook wetenschappelijk onderzoek plaats. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om kennis op te doen en (betere) behandelmethoden te ontwikkelen. Meer informatie Procedure medisch wetenschappelijk onderzoek.
Hieronder vindt u informatie over de verschillende wetenschappelijke onderzoeken die op dit moment wordt verricht op de polikliniek en de afdeling psychiatrie van het LUMC.

Samenwerking CHDR

Voor ons onderzoek naar nieuwe behandeling van depressie werken wij samen met het Centrum voor Humaan Geneesmiddelenonderzoek (Centre for Human Drug Research - CHDR). Het CHDR verricht sinds 1987 hoogwaardig geneesmiddelonderzoek met nieuwe en bestaande geneesmiddelen bij patiënten en gezonde vrijwilligers conform de internationale regelgeving en volgens de hoogste kwaliteitsnormen. De onderzoeken vinden plaats in het  volledig ingerichte, klinische centrum van het CHDR in Leiden.

NESDA

De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) is een wetenschappelijke studie naar het ontstaan van angst en depressie en het verloop van deze klachten. Het LUMC is één van de deelnemende centra. Naast het inventariseren van de depressie- en angstklachten door middel van vragenlijsten, worden ook biologische en genetische factoren onderzocht. Deze studie wordt uitgevoerd op de polikliniek psychiatrie. 

NESDO

NESDO is de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen. NESDO heeft als doel het beloop van depressie bij mensen van 60 jaar en ouder te onderzoeken. Om dit te kunnen doen wordt een breed scala aan gegevens verzameld die mogelijk samenhangen met (het beloop van) depressie bij ouderen, zoals neurobiologische determinanten, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, somatische ziekten, cognitief functioneren, functionele beperkingen, zorggebruik en sterfte. De polikliniek psychiatrie van het LUMC is één van de deelnemende centra. 

NOCDA

De Nederlandse OCD Associatie (NOCDA) is een landelijk netwerk van negen instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en geestelijke gezondheidszorg, die een speciale interesse hebben op het gebied van de obsessieve compulsieve stoornis (ofwel OCD of dwangstoornis). Het LUMC is één van deze negen centra.

Binnen dit samenwerkingsverband is een intensief onderzoek gestart onder een grote groep mensen naar de determinanten van beloop bij dwang. Allerlei mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan het beloop van dwang worden hierbij in kaart gebracht: biologische determinanten, klinische en sociale kenmerken, levensgebeurtenissen, zorggebruik, sociaal netwerk, beroepsmatig functioneren, etcetera.

MASHBANK

De MASHBANK is een biobank van de afdeling psychiatrie van het LUMC en Rivierduinen (instelling voor geestelijke gezondheidszorg). In deze biobank wordt speeksel verzameld voor onderzoek naar de erfelijke eigenschappen van stemmings- angst- en somatoforme (lichamelijk onbegrepen) stoornissen. Ook wordt in dit speeksel onder andere cortisol, een stresshormoon, bepaald. Deze gegevens worden anoniem gekoppeld aan de gegevens die verkregen worden met Routine Outcome Monitoring (ROM). Patiënten die deelnemen aan de ROM komen mogelijk in aanmerking voor deelname aan de MASHBANK. In dat geval zal de patiënt hierover duidelijk geïnformeerd worden.

       Psilocybine-onderzoek (PTRD)

Bij dit onderzoek testen we de werkzaamheid en veiligheid van psilocybine bij hardnekkige, therapieresistente depressie. Hieronder verstaan we depressies waarvoor al twee of meer verschillende medicijnen zijn geprobeerd,  zonder voldoende effect. Psilocybine is een psychedelicum dat voorkomt in sommige soorten paddenstoelen. Recent is er een aantal onderzoeken verschenen die erop lijken te wijzen dat een éénmalige toediening van psilocybine onder gecontroleerde omstandigheden een sterk, snel  en mogelijk zeer langdurig effect hebben op depressieve klachten kan hebben.  Bij dit onderzoek is het LUMC één van de deelnemende centra, die verspreid zijn over Europa en Noord-Amerika.  In Nederland nemen naast het LUMC ook het UMCU en het UMCG deel. Meer informatie over deelname kunt u vinden op www.lumc.nl/ptrd-studie