Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD)

De consultatieve dienst verzorgt de psychiatrische consulten op alle afdelingen van het LUMC, inclusief de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH). Deze dienst is 24 uur per dag beschikbaar.

Bij de PCD zijn psychiaters (in opleiding) werkzaam een Verpleegkundig Specialist Psychiatrie (VSP) en een Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige.