Het verblijf

De fasen waaruit een opname kan bestaan:

Observatie

In deze fase brengen de verschillende leden van het multidisciplinaire team uw klachten in kaart. Indien nodig zullen andere specialisten in consult gevraagd worden. Na deze observatieperiode zal het behandelteam de bevindingen met elkaar bespreken en volgt een diagnose-behandeladvies, waarbij ook gekeken wordt of de behandeling zal plaatsvinden in het LUMC of dat u wordt verwezen naar de huisarts, behandelaar/GGZ-instelling.

Behandeling

Tijdens de behandeling volgt u zo veel mogelijk het afdelingsprogramma. U wordt dagelijks begeleid door een verpleegkundige en u heeft  wekelijks een voortgangsgesprek met uw zaalarts. Ook wordt de voortgang van uw behandeling wekelijks besproken in het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Indien uw toestand en de behandeling het toelaten kunt u de weekenden thuis doorbrengen.

Resocialisatie

Wanneer de opname tegen het einde loopt, zal het team u begeleiden bij het weer oppakken van uw dagelijks leven, bijvoorbeeld door het verlof thuis uit te breiden en de knelpunten daarbij met u te bespreken. Ook wordt samen met u gekeken welke hulp u in de nabije toekomst nodig zult hebben. Er zal tijdig gezocht worden naar een passende vervolgbehandeling en nazorg, meestal binnen de GGZ of bij uw huisarts.

Ontslag

Het ontslag zal samen met u op tijd gepland worden. Tijdens het ontslaggesprek worden alle gemaakte afspraken nogmaals met u doorgenomen, wordt het verloop van de opname met u geëvalueerd en een eventuele vervolgbehandeling besproken.

Vanzelfsprekend worden ook uw naasten zoveel mogelijk bij al deze fasen betrokken.

Downloads