Opname en verblijf

Soms, wanneer de klachten zo ernstig zijn dat iemand niet meer goed thuis kan blijven, bestaat de mogelijkheid tot opname op de kliniek van de afdeling Psychiatrie

De kliniek Psychiatrie bevindt zich in de J kern, 11de etage (routenummer 715). Op de verpleegafdeling zijn 17 bedden beschikbaar voor het bieden van 24-uurs verpleegkundige en medische zorg aan patiënten met een psychiatrische aandoening of met psychiatrische en somatische problematiek. De afdeling beschikt over twee huiskamers en kenmerkt zich door het open karakter.

De afdeling heeft een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit psychiaters, psychiaters in opleiding, co-assistenten, teamleiders, verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, psychiatrisch testverpleegkundigen, een vaktherapeut, oefentherapeuten en maatschappelijk werkers. Dit team werkt nauw samen bij het opstellen van een behandelplan en gedurende de opname wordt dit wekelijks geëvalueerd. Daarnaast zijn er andere specialisten in consult te vragen en wordt er veel samengewerkt met de afdeling diëtiek.