Intakeprocedure polikliniek

Inschrijven

Na aanmelding door uw verwijzend arts (huisarts of specialist) neemt de polisecretaresse telefonisch contact met u op voor het plannen van de afspraken, waarvan u vervolgens een bevestigingsbrief  krijgt thuisgestuurd. Bij de eerste afspraak meldt u zich aan de balie van de polikliniek op B1-P. Wij vragen u naar een geldig legitimatiebewijs en een verzekeringsbewijs.

De eerste afspraak is een gesprek met een arts/psychiater in opleiding waarin uitgebreid uw klachten besproken zullen worden. Een en ander zal ook nagevraagd worden aan de hand van uw levensgeschiedenis. Omdat psychische en lichamelijke klachten met elkaar kunnen samenhangen, zullen ook lichamelijke aspecten aan de orde komen. Als dat niet recent nog gedaan is volgt er ook lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek afgesproken, bijvoorbeeld bloedonderzoek, een hersenscan of neuropsychologisch onderzoek.

De tweede afspraak is een afspraak met een psychiatrisch testverpleegkundige. Zij zal u een aantal vragenlijsten afnemen en zelf vult u ook een aantal lijsten in. Dit wordt ROM genoemd (Routine Outcome Monitoring). Het doel van deze ROM-meting is te helpen bij het stellen van een juiste diagnose en het bepalen van de ernst van uw klachten. Daarnaast kunnen de vragenlijsten, wanneer ze bijvoorbeeld tijdens een behandeling vaker worden afgenomen, mede aangeven of de therapie effect heeft.

Tijdens de derde afspraak worden de resultaten en conclusies van de eerste gesprekken en onderzoeken met u besproken, evenals het plan van aanpak. Dat kan een behandelingsadvies zijn aan de verwijzer, of een behandeling op onze polikliniek, soms nog verder onderzoek.

Als u dat wilt kunt u natuurlijk altijd uw partner of een andere naaste vragen aanwezig te zijn bij de gesprekken. Omdat informatie van een direct betrokkene kan helpen bij het stellen van de juiste diagnose, zal de arts u daar soms ook om vragen.