Polikliniek

Collega’s die een patiënt willen verwijzen, kunnen op de pagina verwijzers meer informatie vinden.

Afspraak afzeggen

Moet u een afspraak afzeggen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek psychiatrie: 071 5263785. Zo kan een andere patiënt gebruik maken van de vrijgekomen plek op het spreekuur. Indien u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn.  

Legitimatie verplicht

Vanwege de patiëntveiligheid wordt bij elk bezoek aan de polikliniek uw identiteit gecontroleerd. Dit is een LUMC-brede afspraak.

Afspraak maken

Uw huisarts of een andere medisch specialist kan u naar de polikliniek van het LUMC verwijzen. Het is ook mogelijk dat u al ergens anders behandeld wordt voor psychiatrische problematiek, en verwezen wordt voor een second opinion.
Aan de hand van de verwijsbrief bekijken wij op welk spreekuur u het beste terecht kunt en op welke termijn uw afspraak plaatsvindt. De wachttijd verschilt per spreekuur. 

Eerste bezoek

Komt uw voor het eerst als patiënt in het LUMC, of zijn uw gegevens sinds uw vorige bezoek veranderd? Kom dan een kwartier vroeger naar het LUMC en meldt u eerst bij de patiënten-informatiebalie op de begane grond van het ziekenhuis.

Meenemen naar de afspraak

Wij vragen u de volgende informatie mee te nemen naar de afspraak:

-Uw afspraakbevestiging

-Een geldig legitimatiebewijs

-Uw pasje van de ziektenkostenverzekering

-Een overzicht van de apotheek van de medicijnen die u gebruikt

-De vragenlijst die u bij de afspraakbevestiging heeft ontvangen, wij vragen u deze van tevoren in te vullen

-Eerdere medische gegevens

Eerste afspraak

Uw eerste afspraak duurt, afhankelijk van het spreekuur, tussen de 1 en 3 uur. U heeft een gesprek met de arts in opleiding tot psychiater. De psychiater woont een deel van het gesprek bij. Bij een eerste afspraak hoort ook het afnemen van een aantal vragenlijsten. Meestal krijgt u hier een aparte afspraak voor.

Opleidingsziekenhuis

Het LUMC is een opleidingsziekenhuis, waar artsen opgeleid worden tot psychiater en studenten geneeskunde (co-assistenten) opgeleid worden tot arts. Op de polikliniek wordt u in ieder geval door een arts in opleiding tot psychiater en een psychiater gezien, vaak is ook een co-assistent aanwezig.

Spreekuren

Het LUMC is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van:

-Depressie

-Angst- en dwangstoornissen

-Bipolaire stoornissen

-Psychiatrische klachten en verschijnselen van dementie bij ouderen

-Psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap

-Psychiatrische klachten bij patiënten met lichamelijke ziekte of bij medicatie


N.B. Per 1 september 2018 houdt het LUMC geen spreekuur lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (somatische-symptoomstoornissen) meer. Het LUMC blijft zich richten op diagnostiek, behandeling en onderzoek van de complexe stress- en traumagerelateerde aandoeningen.  Een overzicht van instellingen met een programma voor patiënten met Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) vindt u op http://www.nolk.info.


Spreekuur stemmingsstoornissen

Het spreekuur stemmingsstoornissen is bedoeld voor mensen die aan depressies lijden. U kunt verwezen worden voor diagnostiek of advies over de behandeling. Het LUMC biedt onder andere elektroconvulsie therapie. Ook is second opinion mogelijk. 
Het spreekuur wordt gehouden door Prof. Dr. A.M. van Hemert en medewerkers.

Spreekuur moeilijk behandelbare depressie

Depressieve stoornissen kunnen behandeld worden met psychotherapie, medicatie, of een combinatie daarvan. In sommige gevallen worden verschillende behandelingen geprobeerd, maar lukt het niet om hiermee van de depressie te herstellen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op dit spreekuur worden de klachten opnieuw geanalyseerd (second opinion) en wordt gekeken naar hoe behandeling met medicatie tot nu toe verlopen is. Soms is bloedonderzoek nodig om te bekijken hoe het lichaam medicatie verwerkt. Ook wordt er gekeken of er andere redenen zijn waardoor de depressie niet opknapt, zoals lichamelijke klachten of andere psychiatrische of psychologische problemen.
Het spreekuur wordt gehouden door Dr. G.E. Jacobs en medewerkers. 

Spreekuur angst- en dwangstoornissen

Op dit spreekuur worden mensen gezien die last hebben van angstklachten en/of dwangklachten. Dwangklachten zijn steeds terugkerende gedachten en/of handelingen die mensen moeten doen en als raar of ongepast ervaren. Onder deze klachten valt ook het overmatig bezig zijn met een uiterlijk kenmerk. Het spreekuur is bedoeld voor diagnostiek en behandeladvies. Mensen kunnen ook terecht voor een second opinion.
Het spreekuur wordt gehouden door Prof. Dr. N.J.A. van der Wee en medewerkers, waaronder mw dr. Y. van Rood,  cognitief gedragstherapeut.

Spreekuur ouderen

De polikliniek heeft een apart spreekuur voor oudere mensen, omdat zij in een aantal belangrijke opzichten verschillen van jongere mensen. De gezondheid van ouderen gaat meestal achteruit. Ouderen gebruiken vaak meerdere medicijnen en zijn minder mobiel en zelfredzaam. Ouderen zien en horen minder goed, en worden dikwijlswat langzamer en vergeetachtiger. Ook verliezen ouderen regelmatig geliefde personen en ligt eenzaamheid op de loer. Dit  maakt ouderen kwetsbaar voor emotionele stoornissen als depressie, angst en onbegrepen lichamelijke klachten.
Het spreekuur wordt gehouden door  mw. Dr. N. Rius Ottenheim en medewerkers.

Spreekuur psychiatrische klachten bij mensen met een lichamelijke ziekte

Psychiatrische ziekte en lichamelijke ziekte komen vaak samen voor. Psychiatrische ziekte kan het gevolg zijn van een lichamelijke ziekte, zoals bijvoorbeeld bij systemische lupus erythematodes (SLE) of de ziekte van Parkinson. Soms kunnen psychische klachten ontstaan door de behandeling van de lichamelijke ziekte, zoals bijvoorbeeld medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken of hormoon behandelingen bij kanker. Tot slot kunnen mensen verslaafd raken aan hun medicijnen, in het geval van pijnstillers. Daarnaast is dit spreekuur bedoeld om mensen te screenen die een orgaan transplantatie moeten ondergaan (bv nier).  Dit spreekuur is gericht op diagnostiek en/of (kortdurende) behandeling, altijd in samenwerking met de andere medische specialisten. De betrokken psychiater is mw. Dr. J.F.G.M. Hovens.

Er is een speciaal spreekuur voor mensen met SLE, onderdeel van een zorgpad in samenwerking met de reumatologie, neurologie, neuropsychologie, radiologie en vasculaire geneeskunde.
Dit spreekuur wordt gehouden door Prof. Dr. N.J.A. van der Wee en medewerkers.

Spreekuur psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap

Stemmings- en angstklachten maar ook andere psychiatrische verschijnselen komen vaak voor tijdens de zwangerschap. In sommige gevallen ontstaat een depressie, angst- of dwangstoornis tijdens de zwangerschap. Deze polikliniek is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van vrouwen met psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap. Er wordt nauw samengewerkt met de polikliniek Verloskunde. In het geval van medicatiegebruik wordt zo nodig overlegd met de kinderarts. Soms zijn gesprekken en het maken van een plan voor wat te doen als het slechter gaat voldoende, soms is medicatie of andere behandeling nodig. Hierover kunt u meer lezen in de patiëntenfolders over antidepressiva en benzodiazepines. Ook kunt u hier meer informatie vinden. U kunt ook bij deze polikliniek terecht voor advies bij een zwangerschapswens wanneer u een psychiatrische aandoening (gehad) hebt en/of psychiatrische medicatie gebruikt.
De betrokken psychiaters zijn: mw. Dr. I.M. van Vliet, mw. Dr. J.F.G.M. Hovens, alsook andere medewerkers.

Spreekuur bipolaire stoornissen

De polikliniek bipolaire stoornissen van het LUMC is een supra-regionaal expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis. Zorgprofessionals kunnen patiënten verwijzen voor second opinion in verband met (complexe) diagnostiek, therapieresistentie of adviezen rondom bijwerkingen van (farmacologische) behandelingen. In aanvulling op de klinische werkzaamheden zal de polikliniek tevens de mogelijkheid vormen om bipolaire patiënten te benaderen voor deelname aan lopend wetenschappelijk onderzoek in het LUMC.

Het spreekuur wordt gehouden door Dr. M. de Leeuw en medewerkers.

Spreekuur psychiatrische klachten bij podiumkunstenaars/’muziekpoli’

In verband met het vertrek van Esther van Fenema neemt de Muziekpoli geen nieuwe verwijzingen meer aan. Op de website www.esthervanfenema.nl zal vanaf januari 2019 informatie staan over het vervolg van de Muziekpoli