Patiënt en zorg

Psychische klachten en psychiatrische aandoeningen komen heel veel voor. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking heeft ooit psychische klachten gehad. Meestal gaan deze klachten vanzelf over, maar soms kan professionele hulp nodig zijn.

De afdeling Psychiatrie richt zich op diagnostiek en behandeling bij volwassenen en ouderen van:

  • stemmingsstoornissen
  • angststoornissen
  • somatisch symptoomstoornissen (lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak)
  • verslaving aan geneesmiddelen

Daarnaast kunnen ook patiënten terecht met

  • een combinatie van lichamelijke en psychische klachten
  • psychische klachten als uiting van een lichamelijke ziekte (bv Parkinson of SLE)
  • psychiatrische klachten en zwangerschap, en voor preconceptioneel advies

En ten slotte

  • is er een gespecialiseerde polikliniek voor podiumkunstenaars met psychiatrische klachten
  • bestaat de mogelijkheid voor gespecialiseerde behandelingen zoals Elektro Convulsie Therapie (ECT) of behandeling met ketamine.
  • kunnen er second opinions gedaan worden.

Wanneer de gebruikelijke behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad kunnen patiënten voor bovenstaande klachten naar het LUMC worden verwezen. Behandeling in het LUMC (zowel klinisch als poliklinisch) is alleen mogelijk na verwijzing door een arts.

In het algemeen vinden er geen langdurige vervolgbehandeling plaats op de afdeling Psychiatrie van het LUMC.

Vragen over uw onderzoek of behandeling

Uw eerste aanspreekpunt is de polikliniekmedewerker of de verpleegkundige op de kliniek. Deze beantwoordt uw vragen zelf of brengt u in contact met uw behandelend arts. Op uw afspraakkaart vindt u de naam van uw behandelend(e) arts(en). Ook vindt u daarop de naam en het telefoonnummer van uw aanspreekpunt.

In een academisch ziekenhuis zijn patiënten vaak bij meerdere specialisten onder behandeling. Hebt u op enig moment vragen waar u met uw behandelend arts niet uitkomt, of krijgt u tegenstrijdige adviezen die u niet kunt oplossen met de artsen afzonderlijk? Neem dan contact op met uw regievoerend arts. De naam en het telefoonnummer van uw regievoerend arts staan vermeld op uw (laatste) afspraakkaart. Bent u opgenomen in het LUMC, dan is de zaalarts uw regievoerend arts.

Patiëntportaal

Als patiënt van het LUMC heeft u toegang tot uw medische gegevens via ons Patiëntportaal. Het patiëntportaal is een beveiligde omgeving waarop alleen u toegang heeft tot uw gegevens. 

Algemene informatie over psychiatrische aandoeningen voor patiënten en hun directe betrokkenen