Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2020


Beste Bezoeker van de Jelgersma-lezingen, 

Bij deze berichten we u dat de Jelgersmalezingen tot nader orde niet doorgaan, ivm. de algemene LUMC maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Alle evenementen die in onze LUMC gebouwen plaatsvinden, en waar externen bij zijn uitgenodigd (en dat is zo bij de Jelgersmalezingen), zijn voorlopig  geannuleerd.

Het LUMC vindt het uitermate belangrijk om zijn patiënten en medewerkers goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2). Onze patiënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en ons personeel is onmisbaar: continuïteit van zorg is immers essentieel voor ons. Daarom is onder andere deze maatregel genomen.

Graag ontvangen wij u weer bij een volgende Jelgersmalezing. Wij houden u op de hoogte met de uitnodigingen.

 Met vriendelijke groet, Prof.dr. Bert van Hemert, Dr. Irene van Vliet


9 Juni

Spreker: Prof. dr. Hans Kroon, psycholoog  Trimbos Instituut Utrecht en Universiteit van Tilburg

Werktitel: Netwerkpsychiatrie: stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen 


Juli/augustus zomerreces


8 September

Spreker: Mw.prof.dr. Manon Hillegers, Kinder- en Jeugdpsychiater Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Werktitel: Ontwikkeling van uni- en bipolaire depressies vanuit de adolescentie naar de volwassenheid


13 oktober

Spreker: Prof.dr. Wouter Staal, klinische kinder- en Jeugdpsychiater Radboud UMC

Werktitel: Psychopathologie in ontwikkelingsperspectief

Abstract: Wanneer gesproken wordt over psychopathologie, is het essentieel dat we ons realiseren dat, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt, deze zich verschillend kan manifesteren. Om psychopathologie in ontwikkelingsperspectief te begrijpen is inzicht in de normale sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van belang. Zeker wanneer men zich realiseert dat ontwikkeling een transactionele proces is; de nieuwe ontwikkelingsfasen bouwen voort om de oude doorlopen fasen. Voor mensen met autisme zijn de overgangen naar nieuwe ontwikkelingsfasen vaak stressvol, waarbij regelmatig angstklachten, stemmingsklachten en verslavingsproblematiek ontstaan. Los van deze overgangsmomenten verloop de neurobiologische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling anders gedurende de levensloop, waarbij de variatie tussen individuen groot is. De hierboven genoemde aspecten zullen aan de orde komen, waarbij een nadruk zal liggen op conceptueel denken en klinische toepasbaarheid.

10 november

Spreker: Mw.prof.dr. Martine de Vries, kinderarts en mw.dr. Jacqueline Hovens, psychiater, SCEN arts en lid van landelijke Richtlijncommissie Leids Universitair Medisch Centrum

Titel: Euthanasie bij psychiatrische patiënten

8 december

Spreker: Prof.dr. Arnoud Arntz, psycholoog Universiteit van Amsterdam

Titel: Borderline persoonlijkheidsstoornis; nieuwe ontwikkelingen in de behandeling.