Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2020

Geachte genodigden voor de Jelgersmalezing,

 In verband met alle anti-coronamaatregelen verandert de wereld en ook wij passen ons daaraan aan. Vanaf het voorjaar 2020 hebben we de Jelgersmalezingen helaas moeten afzeggen. Vanaf september kunnen we ze gelukkig weer op een aangepaste wijze vervolgen, met fysieke aanwezigheid en online. Concreet betekent dat dat de lezing live gegeven wordt in een grote collegezaal van het LUMC. Hierbij kunnen ruim 60 personen op 1,5 m afstand in de zaal aanwezig zijn, en belangstellende kunnen meedoen via Zoom. In beide gevallen vragen we je om je op te geven via onderstaande link. Hierbij kun je aangeven of je fysiek aanwezig wilt zijn, of via Zoom. De Jelgersmalezingen blijven geaccrediteerd. Hiervoor blijft het invullen van het evaluatieformulier noodzakelijk. Conform de accreditatieregels van de beroepsverenigingen zal daarnaast voor de mensen die de lezing via Zoom volgen ook het inloggen geregistreerd worden evenals de duur daarvan.

We hopen van harte dat op deze manier iedereen weer kan deelnemen aan deze bij- en nascholingsactiviteit.

Voor opgeven voor de eerstvolgende Jelgersmalezing: zie onderstaande link.

Bij vragen graag contact met secr. Alice Meijer, e-mail:  a.j.m.meijer@lumc.nl .

RSVP Jelgersmalezing 8 september 2020


Inloop vanaf 16.00u, start lezing 16.15u
Adres van evenement: LUMC, collegezaal 4 , K1-S

Formulier invullen

Op DINSDAG 12 januari2021 van 16.15 -17.30 uur organiserende afdelingpsychiatrie LUMC en Rivierduinen een wetenschappelijke bijeenkomst in collegezaal 4, locatieK1-S, LUMC.

Werk in Uitvoering

Volgens de traditie presenteren in d e Jelgersmalezingvan januari drie gevorderde promovendi de resultaten van hun onderzoek. Dit jaar zijn dat:

Mw. Maj. drs.Debbie Knotnerus-Jansen, militair apotheker, Centraal Militair Hospitaal-Psychofarmacagebruik en militair (dys)functioneren.

Militairen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen, in de behandeling van deze aandoeningen spelen psychofarmaca een belangrijke rol. Deze psychofarmaca op hun beurt, beïnvloeden het militair functioneren door hun werking en bijwerkingen. In het proefschrift dat ten grondslag ligt aan deze presentatie wordt aandacht besteed aan psychofarmacagebruik bij Nederlandse militairen, al dan niet gerelateerd aan militaire uitzendingen. De observerende studies zijn enerzijds uitgevoerd op populatieniveau en anderzijds bij kleine groepen.

Mw. drs.Kaat Hebbrecht, psychiater in opleiding, UPC KU Leuven, Antwerpen/LeidsUniversitairMedischCentrum -Routine Outcome Monitoring and the search for biological endophenotypes in unipolar and bipolar depression.

Depressie is een heterogene aandoening. Bronnen van heterogeniteit situeren zich op drie domeinen: operationalisatie, manifestatie en etiologie. In deze presentatie zal er een illustratie gegeven worden van twee alternatieve invalshoeken om het concept depressie te benaderen. Enerzijds illustreren we een symptoomgestuurdeaanpak waarbij de longitudinale associatie tussen depressie symptomen werd onderzocht. Anderzijds wordt er een illustratie gegeven van de zoektocht naar biologische endofenotypesin bipolaire depressie d.m.v. een studie naar de associatie tussen kynureninemetabolisme en bipolaire depressie.

Mw. drs.Nienke de Bles, psycholoog, LeidsUniversitairMedischCentrum –Angerandagressionamongpsychiatricpatients

Boosheid is naast somberheid en angst één van de drie negatief beladen basisemoties. Toch wordt lang niet zoveel aandacht besteed aan boosheid, als aan depressie en angst. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met psychische klachten vaker boos zijn dan controlegroepen. Ook kan boosheid overslaan in agressie, wat het tot een belangrijk onderwerp maakt voor naasten en maatschappij. Tijdens deze lezing hoor je meer over boosheid en agressie bij outpatientsen inpatiets. Daarnaast hoor je meer over de resultaten van het PSYVA-onderzoek: Nemen agressie-incidenten af onder langdurig opgenomen patiënten door toediening van voedingssupplementen?

Om accreditatie punten te krijgen is het belangrijk dat je: 

  • Aanmeld via bovenstaande link
  • uiteraard inlogt op de dag zelf
  • je inlognaam duidelijk herkenbaar is

 Join Zoom Meeting Jelgersmalezing 8-12-2020

https://us02web.zoom.us/j/87811177298?pwd=TnRQYnpnSE1waXp1SXFZQ2VONmV4UT09

Meeting ID: 878 1117 7298

Passcode: 460527