Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2019   

12 november

Spreker: Professor dr. Kol. Eric Vermetten, psychiater, Universiteit van Leiden / Ministerie van Defensie

Werktitel: Isolement en bevrijding: een psychedelische renaissance in de psychotraumatologie?

Abstract: Met deze titel verscheen in 1986 een boek van Jan Bastiaans, psychiater en pionier in de ontwikkeling van een visie op psychotrauma in de naoorlogse periode. De termen verwijzen maar iets fundamenteels voor hen die getroffen zijn door oorlog, conflict of ander psychotrauma. In de behandeling werden psychedelica als LSD ingezet om de patientzichzelf te laten bevrijden uit het isolement van het KZ syndroom, van schuld en schaamte. De inzet van deze middelen is echter in deze periode verboden en kennisopbouw gestaakt.

De moderne psychotherapeutische behandeling van de complexe PTSS bereikt nog lang niet altijd effectief herstel, en er is geen zicht op nieuwe middelen uit de farmacotherapeutische pijplijn. Oude middelen als MDMA en ketamineworden nu wederom verkend en er is zelfs een psychedelische renaissance waar te nemen die door sommigen als disruptieve psychofarmacotherapiewordt gelabeld. Wordt de LSD van de jaren 80 vervangen door andere psychedelica? Wat hebben we geleerd uit de periode van toen? Doen we het beter deze keer?

10 december

Sprekers: prof. dr. Ad kaptein, psycholoog & prof. dr. Bert van Hemert, psychiater Leids Universitair Medisch Centrum

werktitel: Helende woorden Growing evidence suggests that the arts may be useful in health care and in the training of health care professionals. Four art genres – novels, films, paintings and music – are examined for their potential contribution to enhancing patient health and/or making better health care providers. Based on a narrative literature review, we examine the effects of passive (e.g. reading, watching, viewing and listening) and active (e.g. writing, producing, painting and performing) exposure to the four art genres, by both patients and health care providers. Overall, an emerging body of empirical evidence indicates positive effects on psychological and physiological outcome measures in patients and some benefits to medical training. Expressive writing/emotional disclosure, psychoneuroimmunology, Theory of Mind and the Common Sense Model of Self-Regulation are considered as possible theoretical frameworks to help incorporate art genres as sources of inspiration for the further development of health psychology research and clinical applications.