Jelgersmalezingen


Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam.

Elke 2e dinsdag van de maand, 16.15-17.30u 16.15-17.00/17.15u lezing, resterende tijd vragen en discussie

Lezingen:

2020


Geachte genodigden voor de Jelgersmalezing,

 In verband met alle anti-coronamaatregelen verandert de wereld en ook wij passen ons daaraan aan. Vanaf het voorjaar 2020 hebben we de Jelgersmalezingen helaas moeten afzeggen. Vanaf september kunnen we ze gelukkig weer op een aangepaste wijze vervolgen, met fysieke aanwezigheid en online. Concreet betekent dat dat de lezing live gegeven wordt in een grote collegezaal van het LUMC. Hierbij kunnen ruim 60 personen op 1,5 m afstand in de zaal aanwezig zijn, en belangstellende kunnen meedoen via Zoom. In beide gevallen vragen we je om je op te geven via onderstaande link. Hierbij kun je aangeven of je fysiek aanwezig wilt zijn, of via Zoom. De Jelgersmalezingen blijven geaccrediteerd. Hiervoor blijft het invullen van het evaluatieformulier noodzakelijk. Conform de accreditatieregels van de beroepsverenigingen zal daarnaast voor de mensen die de lezing via Zoom volgen ook het inloggen geregistreerd worden evenals de duur daarvan.

We hopen van harte dat op deze manier iedereen weer kan deelnemen aan deze bij- en nascholingsactiviteit.

Voor opgeven voor de eerstvolgende Jelgersmalezing: zie onderstaande link.

 Bij vragen graag contact met secr. Alice Meijer, e-mail:  a.j.m.meijer@lumc.nl .

Met vriendelijke groet,

Bert van Hemert

Irene van Vliet

Remco de Winter

Alice Meijer

 

RSVP Jelgersmalezing 8 september 2020

Inloop vanaf 16.00u, start lezing 16.15u
Adres van evenement: LUMC, collegezaal 1, route 768

Formulier invullen

10 november

Spreker: Mw.prof.dr. Martine de Vries, kinderarts en mw.dr. Jacqueline Hovens, psychiater, SCEN arts en lid van landelijke Richtlijncommissie Leids Universitair Medisch Centrum

De geplande discussiebijeenkomst over ‘Euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening’ moeten we, vanwege de anti-corona-maatregelen, helaas annuleren (discussiëren via Zoom is lastig). Deze bijeenkomst zal opnieuw aangeboden worden op 9 november 2021.

 

8 december

Spreker: Prof.dr. Arnoud Arntz, psycholoog Universiteit van Amsterdam

Titel: Borderline persoonlijkheidsstoornis; nieuwe ontwikkelingen in de behandeling.