Opleiding tot psychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum

Algemeen

“…Een kleinschalige, persoonlijke all-round opleiding met veel variatie en mogelijkheden in zowel academie als GGZ…”

“…Als ambitieuze aios heb je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in een stimulerende omgeving: patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek, beleid…”

De afdeling Psychiatrie van het LUMC verzorgt een groot deel van de opleiding tot psychiater. Er is een nauwe samenwerking met GGZ Rivierduinen waarbij stages die het LUMC niet biedt kunnen worden gevolgd bij Rivierduinen in Leiden. Dit betreft de gesloten afdeling (HIC) en spoedeisende psychiatrie. Ook werkt het LUMC samen met Rivierduinen in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan geneeskundestudenten.  Deze samenwerking maakt het mogelijk om gedurende de opleiding ervaring op te doen in de academische (ziekenhuis)psychiatrie en de GGZ.

De opleiding is ingericht volgens de eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP 2.0). De opleiding tot psychiater bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar en een verdiepingsdeel van 2 jaar in een van de 3 aandachtsgebieden. De opleiding in Leiden voorziet in de mogelijkheid om te kiezen voor een verdieping in de ouderenpsychiatrie, de volwassenenpsychiatrie of de kinder- & jeugdpsychiatrie. Het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie wordt aangeboden door het Curium-LUMC.
Differentiatiestages in de drie aandachtsgebieden van de psychiatrie worden aangeboden via de  Opleidingsetalage. Naast de basisstages kliniek (MPU met onder andere ECT), polikliniek en PCD (Psychiatrische Consultatieve Dienst) biedt het LUMC onder andere de volgende aandachtsgebiedsstages: neuropsychiatrie (ouderen), verdieping polikliniek/psychotherapie (waaronder EMDR), ziekenhuispsychiatrie, wetenschappelijke stage, onderwijsstage, psychofarmacologie (ism het CHDR; Centre for Human Drug Research)


Cursorisch onderwijs

Het theoretisch en technisch onderwijs in de psychiatrie en psychotherapie wordt verzorgd door het Consortium Zuid-Holland Noord, waarin de opleidingen LUMC, Rivierduinen en de Parnassia Bavo Groep samenwerken. Het cursorisch onderwijs is competentiegericht, probleem-georiënteerd en tutor-gestuurd opgezet. Het onderwijs wordt door het landelijk onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie via een elektronische leeromgeving modulair aangeboden.

Daarnaast biedt het LUMC  wekelijks lokaal onderwijs voor de aios psychiatrie in het LUMC. Er wordt onderwijs gegeven in interne geneeskunde en neurologie en de Evidence-Based psychiatrie aan de hand van Critically Appraised Topics (CAT). Er wordt veel aandacht besteed aan onderwijs in gesprekstechnieken en de ontwikkeling als medisch specialist. Daarnaast zijn er klinische besprekingen, referaten en wetenschappelijke bijeenkomsten, waaronder de maandelijkse Jelgersmalezing, waarbij een gasthoogleraar een lezing houdt.

De AIOS nemen verder deel aan de cyclus DISCipline Overstijgend Onderwijs (DISCOO), dat door de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) Leiden aan AIOS van alle medische disciplines wordt aangeboden. Het DISCOO wordt georganiseerd door  Boerhaave Nascholing van het LUMC.


Diensten

De aios verrichten een aantal keren per maand bereikbaarheidsdiensten voor het LUMC (kliniek, consulten, spoedeisende hulp).


Deeltijd

Een opleiding in deeltijd (minimaal 0,8 FTE) is mogelijk, de opleiding wordt dan naar rato verlengd.


Sollicitatie & contact

De opleiding start jaarlijks per 1 april. U kunt uw brief en CV richten aan de opleider, of contact opnemen voor een oriënterend gesprek. Zie voor meer informatie en de sollicitatieprocedure over de opleiding ook www.deleidsepsychiater.nl.  

Opleider: Dhr. Dr. M.S. van Noorden 
Plaatsvervangend opleider: Mw. dr. N Rius Ottenheim

Secretariaat: Mw. A. Meijer tel: 071-5263448 / I. Kanbier tel:071-5263430

Secretariaat opleiding psychiatrie LUMC
Mw. A. Meijer of I.Kanbier,
LUMC Afd. Psychiatrie, B1-P
Postbus 9600  
2300 RC Leiden 
E-mail adres secretariaat: psy-specialisatie@lumc.nl

Downloads