Onderwijs aan studenten

De afdeling Psychiatrie is verantwoordelijk voor het onderwijs aan studenten geneeskunde en studenten biomedische wetenschappen en organiseert in samenwerking met de ParnassiaGroep en GGZ Rivierduinen de opleiding tot psychiater (medisch specialist). Ook biedt de afdeling leerling-verpleegkundigen de mogelijkheid tot het volgen van een stage. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk georganiseerd in nauw overleg met de collega’s van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Curium/LUMC).

Geneeskunde

Curriculum 2007+

De afdeling Psychiatrie coördineert in de bachelor opleiding van het Geneeskunde Curriculum 2007+ de blokken Psychopathologie (tweede jaar) en Psychiatrische Ziekten (derde jaar), en in de masteropleiding het coschap Psychiatrie, verschillende semi-arts stages (b.v. klinische psychiatrie, consultatieve psychiatrie, en ouderen psychiatrie) en wetenschap stages. Daarnaast is de afdeling in de masteropleiding van het Curriculum 2007+ betrokken bij onder meer de blokken ‘de Oudere’ en ‘Veel voorkomende klachten’.

Curriculum 2012

In het Curriculum 2012 organiseert de afdeling in het tweede jaar van de bachelor opleiding het blok ‘Vraagstukken Psychisch functioneren’ en is zij in het eerste jaar van de bachelor opleiding betrokken bij het blok ‘Hersenen en Aansturing’. In het derde jaar draagt de afdeling bij aan de blokken ‘Vraagstukken Levensfasen’ en ‘Vraagstukken in de Praktijk’ en aan verschillende keuzeblokken en halve minors. In de masteropleiding van het Curriculum 2012 zal de afdeling Psychiatrie weer met collega’s van Curium/LUMC, GGZ Rivierduinen en de ParnassiaGroep het coschap psychiatrie, de semi-arts stages en wetenschapsstages organiseren.

Biomedische Wetenschappen

In de bachelorfase van Biomedische Wetenschappen participeert de afdeling Psychiatrie onder meer in het blok ‘Hormonen en Hersenen’ en in een aantal halve minors voor het derde jaar. In de masteropleiding organiseren wij de populaire Frontiers of Science (FOS) cursus ‘Depression and other stress-related disorders’ in samenwerking met de Neurofysiologie, afdeling Cell and Chemical Biology. Ook zijn er mogelijkheden voor scriptieprojecten in het kader van de bachelor- , en masteropleiding, soms ook voor studenten met een niet (bio)medische achtergrond.

Universiteit Leiden

Binnen de Universiteit Leiden is de afdeling Psychiatrie betrokken bij de interfacultaire minor ‘Brain and Cognition’, die onder auspiciën van het LIBC (Leiden Institute for Brain and Cognition) wordt georganiseerd. Daarnaast draagt de afdeling bij aan het onderwijs binnen het Honours programme en het Pre-University College van de Universiteit Leiden.

Coördinator onderwijs: Dhr. prof. dr. Nic van der Wee, n.j.a.van_der_wee@lumc.nl,      071-52 63785
Coördinator coschappen: Dhr. dr. Erik Giltay, e.j.giltay@lumc.nl, 071-52 63785
Secretariaat: Mw. Alice Meijer, a.j.m.meijer@lumc.nl, 071-52 63219