Patiëntenzorg

Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Wat doet deze afdeling?

De afdeling Medische Psychologie van het Willem Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) biedt psychologische zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die onder behandeling staan van een kinderarts. De afdeling biedt zowel zorg aan klinisch opgenomen patiënten als aan poliklinische patiënten. Hierbij kunt u denken aan:

  • Consultatie en psychologisch onderzoek bij vragen over het effect van een medische aandoening of behandeling op het psychisch functioneren van een kind.
  • Informeren van ouders en kind over de invloed van het ziektebeeld en medische behandeling op de ontwikkeling van het kind.
  • Behandelen van psychologische en psychiatrische problemen die samenhangen met het ziektebeeld, zoals angst- en stemmingsproblemen en gedragsproblemen.
  • Versterken van de opvoedingskwaliteiten van de ouders.

De betrokken kinderarts kan een psychologisch consult aanvragen. Eén van de psychologen ziet de doorverwezen patiënt (al dan niet in aanwezigheid van de ouders) of het team denkt mee in een gerichte doorverwijzing naar passende hulp buiten het ziekenhuis. Na een intakegesprek waarin de klachten en de hulpvraag in kaart worden gebracht, volgt een advies en worden in overleg afspraken gemaakt over vervolgbehandeling en/of vervolgonderzoek. Consultatief kan een kinder- en jeugdpsychiater betrokken worden voor aanvullende diagnostiek of (medicamenteuze) behandeling.

Behandelmogelijkheden 

De psychologische behandelingen op onze afdeling worden vaak gegeven vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. Daarnaast gebruiken we elementen uit mindfulness, hypnose, speltherapie en het gevolgenmodel. Verder maken de psychologen veel gebruik van EMDR, vooral als er sprake is van angst en/of trauma. De behandeling is meestal kortdurend (3-10 sessies), maar bij chronische aandoeningen soms langdurend en laagfrequent.

Welke psychologen zijn verbonden aan het WAKZ?

Drs. S. Olminkhof, GZ-psycholoog Drs. M. Schimmel, GZ-psycholoog Drs. N. Vreeken, GZ-psycholoog