Patiëntenzorg

Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie

Wat doet deze polikliniek?

De polikliniek biedt specialistische psychologische zorg bij seksuele problemen, gynaecologische en urologische klachten, en psychologische problemen samenhangend met zwangerschap en bevalling. De polikliniek biedt behandeling voor mannen en vrouwen met:

  • Seksuele problemen: verminderd of overmatig seksueel verlangen, opwindingsproblemen, erectieproblemen, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen, vaginisme
  • Psychische problemen samenhangend met chronische buikpijn, endometriose, chronische pijn en/of jeuk aan de geslachtsdelen, chronische pijn aan de blaas
  • Psychosociale en/of seksuele problemen ten gevolge van borstkanker of kanker in het bekken of urogenitale gebied 
  • Seksuele problemen in relatie tot vruchtbaarheidsproblematiek 
  • Angst rond de zwangerschap en bevalling

Patiënten worden na verwijzing naar onze polikliniek uitgenodigd voor een ‘combinatieconsult’. De patiënt(e) wordt eerst gezien door een gynaecoloog of een uroloog, waarna aansluitend een gesprek volgt met een psycholoog of een arts-seksuoloog. Bij voorkeur komt de patiënt(e) samen met zijn of haar partner. Bij meer complexe psychische problemen kan in overleg met de patiënt ook een afspraak met een psychiater worden gemaakt voor aanvullende diagnostiek. De uitkomsten van de diagnostiek en het daaruit volgende (behandel)advies worden vervolgens met de patiënt(e) en eventuele partner besproken.

Behandelmogelijkheden

De psychologische behandelingen op onze polikliniek worden gegeven vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. De behandeling is over het algemeen kortdurend (5 tot 12 gesprekken). De behandelingen worden in de vorm van individuele of partner-relatie therapie aangeboden. Daarnaast is er een cursus voor vrouwen met pijn bij het vrijen en een cursus voor vrouwen met chronische buikpijn. Voor vrouwen met vaginisme kan een specifieke exposurebehandeling onder directe begeleiding van een therapeut op de polikliniek worden aangeboden. Voor klachten samenhangend met specifieke traumata kan EMDR worden ingezet.

Kosten

Alle behandelingen vanuit onze polikliniek worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Welke psychologen zijn verbonden aan deze polikliniek?

Drs. Aart Beekman, Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Specialismen: seksuologische klachten, chronische gynaecologische klachten, psychologische problemen in de zwangerschap

Aart Beekman is GZ/KP- praktijkopleider.Dr. Stephanie Both, GZ psycholoog

Specialismen: seksuele problemen, chronische gynaecologische aandoeningen en klachten, chronische pijn

Drs. Ellen de Groot, GZ psycholoog/ seksuoloog NVVS

Specialismen: seksuele disfuncties en seksuele problemen bij chronische ziekten/klachten

Ellen de Groot is opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse vereniging voor psychosociale oncologie (NVPO) en staat geregistreerd als seksuoloog bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).


Dr. Moniek ter Kuile, Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Specialismen: chronische gynaecologische klachten, chronische pijn & vermoeidheid, seksuele problemen, psychosociale problemen bij kanker

Zij is hoofd van de polikliniek Psychosomatische gynaecologie en seksuologie en voorzitter van de disciplinegroep Medische Psychologie. Zij is cognitief gedragstherapeut en staat geregistreerd als seksuoloog bij de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Zij is VGCt supervisor, supervisor NVVS en opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).


Drs. Charlotte Tuijnman-Raasveld, GZ-psycholoog

Specialismen: chronische gynaecologische klachten, chronische pijn, seksuele problemen, psychosociale problemen bij kanker

Zij is opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).

Dr. Lisanne Hummel, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog Lisanne Hummel

Specialismen: seksuele klachten, chronische pijn, psychosociale en seksuele problemen na kanker.

Contact

Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie
Bezoekadres: hoofdgebouw LUMC (gebouw 1). Locatie H3-P, route 485
Telefoon: 071 - 526 31 21 voor verwijzers en overleg, 071 - 526 80 32 voor patiënten