Patiëntenzorg

Polikliniek Psycho-oncologie

Wat doet deze polikliniek?

De polikliniek Psycho-oncologie biedt specialistische psychologische zorg aan (jong)volwassen oncologiepatiënten met ernstige psychische klachten en problemen en hun naasten. 

De psychologen van de polikliniek Psycho-oncologie zijn beschikbaar voor alle somatische afdelingen binnen het LUMC Oncologie Centrum en leveren zorg aan patiënten met alle tumorsoorten en in alle fasen van het ziekteproces. Na verwijzing naar de psycholoog vindt psychodiagnostiek plaats en zal er een behandeladvies volgen. Dit advies wordt afgestemd op de aard en ernst van de problematiek, fase van het behandeltraject, woonafstand van de patiënt en wensen van de patiënt. 

De psychologische behandelingen die gegeven worden binnen het LUMC Oncologie Centrum zijn evidence based en conform geldende richtlijnen. Een breed scala aan behandelingen wordt aangeboden, zoals cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling (EMDR), relatietherapie, kortdurende psychotherapie. De behandelingen zijn gericht op een breed scala aan psychische problemen, zoals stagnatie in de aanpassing, angst-, stemmings- en stressstoornissen en relatie- en vermoeidheidsproblemen.

Daarnaast zijn de psychologen van het LUMC Oncologie Centrum betrokken bij het multidisciplinair psychosociaal zorgpad, de AYA-zorg (adolescenten en jongvolwassenen) en het Palliatief Advies Team. 

Welke psychologen zijn verbonden aan deze polikliniek?

Dr. Chris Hinnen, Klinisch Psycholoog/psychotherapeut

Aandachtsgebieden: emotionele, verwerkings- en relationele problematiek ten tijde van en na antikankerbehandeling. Hij is afdelingshoofd psycho-oncologie, klinisch psycholoog en spychotherapeut en opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychsociale Oncologie (NVPO).     


Drs. Jony Bruin, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist

Aandachtsgebied: angst (voor terugkeer van ziekte) en traumagerelateerde problematiek na kanker. Zij is geregistreerd EMDR-therapeut en VGCt supervisor en opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO).


 

Drs. Rita Verhoeff-Jahja, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist

Zij werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader en geeft schematherapie. Zij heeft zich geregistreerd als EMDR-therapeut, ACT-therapeut en medische hypnotherapeut en opgenomen in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). 


Dr. Bart Plooij, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Aandachtsgebied: revalidatie, pijn en vermoeidheidsklachten.                 


Dr. Lisanne van Hummel, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog Lisanne Hummel

Aandachtsgebied: vermoeidheid, depressie en seksuologische klachten na kanker, angst (voor terugkeer van ziekte), e-health.

Contact

Psycho-Oncologie LUMC
Poortgebouw Zuid, 1e etage
Patientenzorg: 071 - 526 35 23
Intercollegiaal overleg (intern): 96837