Patiëntenzorg

Polikliniek Psychiatrie

Wat doet deze polikliniek?

De afdeling Psychiatrie richt zich op diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met uiteenlopende psychische stoornissen voor wie de gebruikelijke behandelingen geen resultaat bieden. Nieuwe patiënten en patiënten verwezen door een medisch specialist van het LUMC worden gezien door een psychiater in opleiding en stafpsychiater. Deze kunnen de klinisch psycholoog of klinisch psycholoog in opleiding om raad vragen, betrekken bij de behandeling of vragen de behandeling op zich te nemen.   

Welke psychologen zijn verbonden aan deze polikliniek?

Dr. Yanda van Rood, Klinisch psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut (supervisor VGCT), EMDR practitioner (VEN). 

Zij werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader en heeft zich gespecialiseerd in de rol van trauma en onverwerkte ingrijpende ervaringen bij het ontstaan en blijven bestaan van klachten. Ook heeft zij ruime ervaring met de diagnostiek en behandeling van patiënten met body dysmorphic disorder (BDD) en andere angst en dwangstoornissen.         

Drs. Rita Verhoeff-Jahja werkt als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. Zij werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader en geeft schematherapie. Zij doet Therapeutisch Psychologisch Onderzoek op de poli en heeft zich geregistreerd als EMDR-therapeut, ACT-therapeut en medische hypnotherapeut.


Drs. Aart Beekman is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij is cognitief gedragstherapeut. Enkele aandachtsgebieden zijn seksuologische klachten, psychische klachten samenhangend met chronische lichamelijke klachten en psychologische problemen in de zwangerschap.

Aart Beekman is GZ/KP-praktijkopleider. 

Contact

Locatie binnen LUMC: Gebouw 1, route 15
Patiëntenzorg, secretariaat en afspraken; 071 - 526 37 85
Inter-collegiaal overleg: 071 - 526 37 85
Fax: 071 - 524 81 56
E-mail: psychiatrie@lumc.nl t.a.v. polisecretariaat