Patiëntenzorg

Polikliniek Ouderengeneeskunde

Wat doet deze polikliniek?

De klinisch neuropsycholoog doet neuropsychologisch onderzoek binnen het  Zorgpad Neuropsychiatrie. Dit zorgpad is een samenwerkingsverband van de sectie Ouderengeneeskunde en de afdelingen Psychiatrie en Neurologie en levert geïntegreerde diagnostiek en behandeling van cognitieve, neuropsychiatrische en somatische ziekten.

De oudere neuropsychiatrische patiënt kenmerkt zich door complexe cognitieve, emotionele en/of gedragsproblemen. Dit kan komen door hersenziekten als de ziekte van Alzheimer of na een beroerte en gaat regelmatig gepaard met somatische problemen en het gebruik van verschillende medicijnen.

In dit zorgpad vindt diagnostiek en behandeling plaats van het cognitieve en psychische functioneren, en van de lichamelijke conditie van de patiënt. Dit gebeurt door uitgebreid lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, beeldvormend hersenonderzoek (MRI), en neuropsychologisch onderzoek. Verder wordt aandacht besteed aan het functioneren in het dagelijks leven en aan het sociale vangnet van de patiënt en zijn naasten.

Welke psycholoog is verbonden aan deze polikliniek?

Dr. Marie-Noëlle Witjes-Ané, Klinisch neuropsycholoog, lid van het Nederlands Instituut voor psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en Nederlands Geheugenpoli Netwerk.

Dr. Esther Habets, Klinisch neurospycholoog in opleiding, lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Landelijke Vereniging voor medisch Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie.    

Aandachtsgebieden:

  • Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen
  • Neurodegeneratieve aandoeningen / dementie

Contact

Locatie binnen LUMC: Gebouw 1, route 15 (polikliniek Psychiatrie)
Melden voor afspraken: route 25 (polikliniek Ouderengeneeskunde)
Patiëntenzorgsecretariaat en afspraken Ouderengeneeskunde: 071 - 526 35 05
Intercollegiaal overleg: 071 - 526 37 85 (Psychiatrie)
Fax: 071 - 524 81 56 (Psychiatrie)
E-mail: ouderengeneeskunde@lumc.nl