Patiëntenzorg

Polikliniek Klinische Genetica

Wat doet deze polikliniek?

Bij de afdeling Klinische Genetica is de zorg ondergebracht voor erfelijke aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Erfelijkheidsonderzoek is het laten uitzoeken of een ziekte of aangeboren afwijking erfelijk bepaald is. Iedereen die vragen heeft over een mogelijk erfelijke aandoening bij zichzelf of in de familie, kan zich via de huisarts of een medisch specialist bij onze afdeling aanmelden. Het is ook mogelijk dat een andere medisch specialist de patiënt verwijst naar de klinisch geneticus voor nader erfelijkheidsonderzoek of voor het stellen van een diagnose.

Indien patiënten als gevolg van het erfelijkheidsonderzoek moeilijkheden ondervinden bij het maken van keuzes, kan de klinisch geneticus of genetisch consulent verwijzen naar een van de psychologen. De psychologen kunnen de patiënt ook begeleiden bij het omgaan en verwerken van de gevoelens die vaak gepaard gaan met erfelijkheidsonderzoek. De patiënt kan uiteraard ook altijd zelf een afspraak maken via ons secretariaat.

Welke psycholoog is verbonden aan deze polikliniek?

Dr. Lucienne van der Meer is gespecialiseerd in psychologische aspecten van erfelijke aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington, CADASIL, HCHWA-D (Katwijkse ziekte) en erfelijke vormen van kanker. Zij biedt psychologische ondersteuning aan mensen die zelf een erfelijke aandoening hebben en aan mensen die kans hebben op een dergelijke ziekte omdat die in hun familie voorkomt. Vaak komt de partner mee, omdat de erfelijke ziekte het leven van beiden sterk kan beïnvloeden. In het kader van voorspellend testen bij ernstige, onbehandelbare hersenaandoeningen is psychologische zorg altijd een vast onderdeel van de procedure. Psychologische diagnostiek en behandeling kunnen worden ingezet wanneer er sprake is van psychische klachten die samenhangen met een geconstateerde of dreigende erfelijke aandoening. Het kan daarbij gaan om angst of depressie, maar ook om emotionele of relatieproblemen door de ziekte. Ten slotte wordt ondersteuning geboden bij dilemma’s rond voorspellend testen, een kinderwens, prenataal onderzoek en communicatie met kinderen en familieleden over erfelijke aandoeningen.

Dr. Sanneke van Rooden is gespecialisteerd in psychologische aspecten van erfelijke aandoeningen, o.a. hersenaandoeningen zoals HCHWA-D (Katwijkse ziekte) en Huntington, hartaandoeningen en erfelijke vormen van kanker. Zij biedt psychologische counseling aan mensen die zelf een erfelijke aandoening hebben en aan mensen die kans hebben op een dergelijke ziekte omdat die in hun familie voorkomt (voorspellend testen). Ook wordt ondersteuning geboden bij dilemma's rond reproductieve opties (kinderwens), prenataal onderzoek en communiatie met kinderen en familieleden over erfelijke aandoeningen.

Contact

Locatie binnen LUMC: Gebouw 1, route 807
Patiëntenzorgsecretariaat en afspraken: 071 - 526 80 33
Intercollegiaal overleg: pieper 99965
Fax: 071 - 526 67 49
E-mail: secretariaat.kg@lumc.nl