Patiëntenzorg

Polikliniek Hartziekten

Wat doet deze polikliniek?

De afdeling Hartziekten biedt zorg aan patiënten met aangeboren en verworven cardiovasculaire aandoeningen. Het doormaken van een cardiaal incident, zoals een hartinfarct, is voor bijna alle patiënten een ingrijpende ervaring. De weg naar herstel ziet er voor iedereen anders uit en ook de tijd die dit neemt verschilt van persoon tot persoon. Als patiënten langere tijd angstig of somber blijven, kan de cardioloog of verpleegkundig specialist verwijzen naar de psycholoog. In een paar gesprekken worden praktische handvatten geboden om met deze gevoelens om te gaan. Ook bestaat de mogelijkheid voor een  vervolgtraject.

Welke psychologen zijn verbonden aan de polikliniek Hartziekten?

Dr. Veronica Janssen, GZ-psycholoog en geregistreerd cognitief gedragstherapeut (VGCt), begeleidt patiënten (en partners) na een hartinfarct, zoals het omgaan met somberheid, angst, vermoeidheid en nare herinneringen. Ook ondersteunt zij het proces van aanpassing en acceptatie. Ze heeft ervaring met cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Dr. Bart Plooij, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Aandachtsgebied: revalidatie, pijn en vermoeidheidsklachten.