Patiëntenzorg

De psycholoog

De psychologen in het LUMC diagnosticeren, begeleiden en behandelen kinderen, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen die samenhangen met de medische aandoening of behandeling.

Waarom kan psychologische zorg nodig zijn? 

Wanneer iemand een ziekte heeft, een diagnose te horen heeft gekregen of bijvoorbeeld een medisch onderzoek of behandeling moet ondergaan, dan is dat vaak zeer ingrijpend. Hierdoor kunnen er psychische klachten ontstaan zoals angsten, somberheid, slaapproblemen en seksuele problemen. Psychologische zorg kan dan gewenst of nodig zijn.

Een afspraak maken met een psycholoog?

De behandelend arts kan besluiten de hulp van een psycholoog aan te bieden. Een patiënt kan ook zelf bij de arts aangeven dat zij/hij behoefte heeft aan psychologische zorg. Als er passende psychologische zorg aanwezig is binnen het LUMC, dan kan de arts daarvoor verwijzen. Als dat niet het geval is, kan de arts overleggen met de disciplinegroep Medische Psychologie LUMC:

Welke psychologische zorg wordt er geboden?

Psychologische zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling. Diagnostiek is het in kaart brengen van klachten en functioneren, bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten en testen. Een speciale vorm van onderzoek is het neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats als er tekenen zijn die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie. De resultaten van het diagnostisch onderzoek worden besproken en kunnen leiden tot een behandeladvies. Een behandeling bestaat uit gesprekken en is gericht op het verbeteren van het functioneren. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn, het om leren gaan met de gevolgen van een (chronische) ziekte of erfelijke aandoening, of met ingrijpende ervaringen die met de medische situatie samenhangen.

Kinderen en jongeren met medische problematiek in combinatie met bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen, of met emotionele/gedragsproblemen, kunnen terecht bij een kinder-/jeugdpsycholoog.

Afdelingen waar psychologen werken