Patiëntenzorg

Psychologen in het LUMC

De psychologen in het LUMC zijn verbonden aan de medisch specialistische afdelingen. Zij verrichten psychologisch onderzoek, begeleiden en/of behandelen kinderen, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen die samenhangen met de medische aandoening of behandeling.

Waarom kan psychologische zorg nodig zijn? 

Een ziekte hebben, medisch onderzoek en behandeling kunnen ingrijpend zijn voor u of uw omgeving en vergen veel van uw aanpassingsvermogen. De psychologen bieden behandeling bij verwerkings- en aanpassingsproblemen en ziektegerelateerde psychische klachten. Dit kunnen bijvoorbeeld angsten, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten of seksuele problemen zijn.            

Een afspraak maken met een psycholoog?

De behandelend arts kan voorstellen u in contact te brengen met de psycholoog verbonden aan de afdeling. U kunt, als patiënt, ook zelf bij de arts aangeven dat u een afspraak wilt. Uw arts kan de verwijzing voor u regelen. Als er geen passende zorg aanwezig is binnen het LUMC, dan kan uw arts overleggen met de disciplinegroep Medische Psychologie van het LUMC.   

Emailadres: medische_psychologie@lumc.nl

Telefoonnummer: 071 - 529 68 76

Welke psychologische zorg wordt er geboden?

Psychologische zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling. Diagnostiek is het in kaart brengen van uw klachten en functioneren. Aanvullend kunnen vragenlijsten en testen bij u gedaan worden. Een speciale vorm van onderzoek is het neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats als er tekenen zijn die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie. De resultaten van het diagnostisch onderzoek worden besproken en kunnen leiden tot een behandeladvies. Een behandeling bestaat uit gesprekken en is gericht op het verbeteren van het functioneren. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn, om te leren gaan met de gevolgen van een (chronische) ziekte of erfelijke aandoening, of het verwerken van ingrijpende ervaringen die met de medische situatie samenhangen.

Kinderen en jongeren met medische problematiek in combinatie met bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen of emotionele/gedragsproblemen, kunnen terecht bij een kinder-/jeugdpsycholoog. Zij richten zich op het kind, de jongere en kunnen ook ouders betrekken bij de behandeling. 

Afdelingen waar psychologen werken