Onderwijs

Overzicht

De psychologen verzorgen binnen en buiten het LUMC onderwijs in de Medische Psychologie. Daarnaast werken psychologen bij het Onderwijs Expertise Centrum  die zich uitsluitend bezighouden met het adviseren over, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. In dit onderwijs ligt het accent op het verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden en het vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie.

Skills in care

Cursussen:

 • Patient Centered Care ONDERWIJS v CHRIS?
 • Gezondheidsbevordering
 • Zelfmanagement
 • Shared Decision Making

Psychosociale aspecten van (chronische) ziekten

Cursussen:

 • Ontwikkelingspsychologie

Seksualiteit

Colleges/werkgroepen:

 • Seksualiteit in de verschillende levensfasen
 • Sturing en regeling van de seksuele respons
 • Seksuele disfuncties
 • Seksueel misbruik en seksualiteit
 • Ziekte en seksualiteit
 • Seksuele anamnese
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • Somatisch Onvoldoende Verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)

Contact

Indien u gebruik wilt maken van het bovenstaande onderwijsaanbod, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze disciplinegroep: