Prof. dr. A.M. van Hemert

Vakgebied(en)


Introductie

Geboortedatum: 7 februari 1959
Geboorteplaats: Hengelo
Studie: Geneeskunde
Datum promotie: 18 januari 1989
Proefschrift titel: Epidemiology of osteoporosis and prediction of fractures. A nine year population based follow-up study
Datum oratie: 22 juni 2012
Titel oratie: Ontregelde emoties (22 juni 2012)
Sociale psychiatrie in de 21e eeuw (13 november 2008)
Ambtsaanvaarding: 1-12-2011; 1-11-2008

Vakgebied(en):

  • Psychiatrie
  • Epidemiologie
Prof dr A.M. (Bert) van Hemert is opgeleid als psychiater en epidemioloog. "Onder het motto 'Maatschappelijk betrokken – Academisch sterk' zie ik het als een uitdaging om fundamentele onderzoekslijnen van de academische psychiatrie te verbinden met behandeling in de dagelijkse praktijk. Ik streef er steeds naar om onderijs, wetenschappelijk onderzoek en patientenzorg te verbinden. In de loop van de jaren richtte mijn onderzoek zich op verschillende onderwerpen, waaronder osteoporose, lichamelijk onverklaarde klachten, crisispsychiatrie, suïcidaliteit en epidemiologie van de openbare geestelijke gezondheidszorg. Een rode draad was steeds dat onderzoek moet bijdragen aan verdieping van onze kennis, maar ook aan vebetering van de patientenzorg. In mijn huidige werk concentreer ik mij op de ontregeling van emoties bij stemmings-, angst en somatoforme stoornissen (SAS) en op principes van 'balanced care'. Het laatste is een concrete uitwerking van de gedachte dat de schaarse financiele middelen daar moeten worden ingezet waar zij het beste renderen. Ik heb al vele jaren een actieve belangstelling voor kennistheoretische aspecten van de psychiatrie. Een goed begrip van fundamenten helpt enorm om in de praktijk weloverwogen keuzes te maken." De afdeling psychiatrie van het LUMC heeft inhoudelijk speciale expertise op het gebied van de biologie van emoties, neuropsychiatrie en veroudering (prof dr RC van der Mast), neuropsychofarmacologie (prof dr JMA van Gerven), ziekenhuispsychiatrie, psychotraumatologie en eetstoornissen (prof dr EF van Furth).


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer B1-50

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: 3448

Postzone B1-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden