Initiëren van bewustwording

Wat weet jij van het werk van anderen in het ziekenhuis? Wat kost een behandeling? Wat doen ze op een andere afdeling? Wat kunnen we op de afdeling van elkaar leren?

Hoeveel tijd en geld kost een behandeling?
Vaak is het als dokter lastig om inzichtelijk te krijgen wat een (be)handeling in de zorg kost. Het landelijke bewustzijnsproject doelmatigheid levert inzicht en voorbeelden hoe collega AIOS en opleiders dit onderwerp aanpakken.

Leren kennen andere afdeling/organisatie
Het is leerzaam en behulpzaam meer te weten over het dagelijks werk van een collega zorgprofessional. Vraag eens of je een dag mee mag lopen met de verpleegkundige, fysiotherapeut of diëtist. Voer zelf de triage uit van poliklinische patiënten. Beantwoord zelf (onder supervisie) de diensttelefoon voor huisartsen.

Organiseer een bijeenkomst of bedenk een thema op de afdeling
Door op je afdeling actief aan de slag te gaan met een gezamenlijk thema en dit als AIOS te initiëren, werk je zowel aan je eigen leiderschaps- en organisatievaardigheden als aan bewustwording of verbetering op het bepaalde thema op de gehele afdeling. Een suggestie hierbij is de introductie van “de CanMED van de maand” waarbij de gehele afdeling actief aan de slag gaat met deze CanMED en hierover na een maand rapporteert in een gezamenlijk overleg. Verder kun je denken aan het organiseren van een onderwijs- of refereeravond, zoals nu al vaak gebeurt over een bepaald ziektebeeld. Dit kan natuurlijk ook over niet-medisch inhoudelijke zaken.

Instapniveau en leerplek: