Academische en Wetenschappelijke Vorming

Academische en Wetenschappelijke Vorming

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hecht veel waarde aan onderzoekend leren en academische vorming binnen de (bio)medische opleidingen. In de onderzoekslijn Academische en Wetenschappelijke Vorming (AWV) wordt gekeken hoe we onze studenten kunnen motiveren om het toekomstige werk in de kliniek te combineren met het doen van onderzoek.

Onderzoek in het onderwijscurriculum 

In het curriculum van de LUMC-opleidingen besteden we steeds meer aandacht aan wetenschappelijke vaardigheden en authentieke leerervaringen op het gebied van onderzoek. Zo willen wij studenten in staat stellen om in de toekomst meer wetenschappelijk onderzoek te gebruiken en uit te voeren. 

Binnen het LUMC doen we dit door zowel onze bachelor- als masterstudenten veel bij onderzoek te betrekken. In het eerste jaar van de opleiding Geneeskunde voeren studenten al een echt onderzoek uit en ook in de daaropvolgende jaren zijn ze actief betrokken bij onderzoek. De masterfase wordt uiteindelijk afgerond met een onderzoeksproject (wetenschapsstage) van een aantal maanden. 

Onderwijsinnovaties in onderzoek

In de onderzoekslijn AWV wordt gekeken naar onderwijsinnovaties op het gebied van onderzoek. De resultaten die voortkomen uit onderwijskundig onderzoek worden gebruikt om het wetenschappelijke medisch onderwijs nog verder te vernieuwen en te verbeteren. Dit met als doel om studenten op academisch gebied op te leiden voor het toekomstige werk als arts, of wellicht zelfs arts-onderzoeker. 

Momenteel kijken we naar hoe wetenschappelijk georiënteerde vakken in het curriculum kunnen bijdragen om studenten vroeg te motiveren voor onderzoek. Daarnaast bestuderen we het effect van een extra curriculair Honoursprogramma met een sterke oriëntatie op het bieden van onderzoeksmogelijkheden. Ook bekijken we welke karakteristieken van de wetenschapsstage effectief zijn voor het academisch vormen van toekomstige artsen. Het AWV-onderzoek biedt inzicht in de effectiviteit van deze onderwijsmethoden en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet binnen de (bio)medische opleidingen van het LUMC. 

Wilt u weten of academische en wetenschappelijke vorming ook een meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Op onze samenwerkingspagina kunt u zien wat onze onderzoekers en hun onderzoeksresultaten voor u kunnen betekenen.

Arnout Jan de Beaufort

Huidig werk

Senioronderzoeker bij het Onderwijs Expertise Centrum. Begeleider van promovendi op het terrein van (curriculum)evaluatie en -innovatie, o.a. wetenschappelijke vorming en ‘de juiste persoon op de juiste plek- beroepsoriëntatie van (a.s.) geneeskunde studenten en selectie- en uitval van AIOS.

Eigen onderzoek richt zich op klinisch en diagnostisch redenen.

Expertise

Curriculum ontwikkeling en -innovatie. Onderzoekservaring in het biomedische domein en in kwalitatief onderzoek. Klinisch redenen en metacognitie.

Vragen

a.j.de_beaufort@lumc.nl

Floris van Blankenstein

Floris promoveerde in 2011 bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University. Hij onderzocht daar welke cognitieve processen leren in probleemgestuurd onderwijs bevorderen. Daarna werkte Floris zeven jaar bij het ICLON, waar hij veel cursussen gaf aan docenten, vooral op het gebied van toetsen en beoordelen. Ook deed Floris verschillende beleidsonderzoeken in opdracht van de Universiteit Leiden, onder andere naar blended learning. Verder deed hij wetenschappelijk onderzoek naar motivatie van studenten voor onderzoek doen en naar het trainen van studenten in het geven van peer feedback. Tegenwoordig werkt Floris bij het Onderwijs Expertise Centrum als senior-onderzoeker en onderwijsadviseur. Hij begeleidt verschillende promovendi in hun onderzoek en doet zelf onderzoek naar peer feedback.

Expertise

Samenwerkend leren / probleemgestuurd onderwijs, peer feedback, toetsen en beoordelen.

Vragen

f.m.van_blankenstein@lumc.nl