Informatie over Corona

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM): e-mailadres GHOR-actiecentrum

Het (dreigende) gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een actueel probleem. Koepelverenigingen, GHOR bureaus en het Netwerk Acute Zorg krijgen hierover veel vragen.

Om tekorten te vermijden bij zorgprofessionals moet landelijk en regionaal het gebruik van PBM efficiënt beheerd worden. Voor ziekenhuizen, HAP’s en ambulancediensten wordt momenteel een inventarisatie gedaan door onze regio coördinator, Vincent Roke.

Voor de overige sectoren wordt beleid op landelijk niveau afgestemd met het ministerie van VWS en de centrale PBM coördinator, met behulp van informatie vanuit de regio coördinatoren. Wij zullen u daarover informeren zodra hier meer over bekend is.

Vragen m.b.t. PBM en waar u een (dreigend) tekort aan ervaart kunnen per mail worden gericht aan ghor.actiecentrum@vrh.nl  Dit mailadres geldt ook voor de GHOR regio Hollands Midden.

Uw vragen worden meegenomen in de hiervoor bedoelde overleggen.

We begrijpen uw zorgen en vragen hierover, maar vragen om uw medewerking om deze via het juiste kanaal te stellen. Op deze manier kunnen we u ook het beste van de juiste terugkoppeling voorzien.


Bureau Netwerk Acute ZorgTijdelijk geen vergaderingen in het LUMC

Beste ketenpartners,

De maatregelen rondom het CoVID-19 virus maken dat wij goed na moeten denken over bijeenkomsten van en met ons netwerk. 
Onze standplaats, het LUMC, heeft voor de komende maand de volgende maatregel genomen:
Alle evenementen die in onze LUMC gebouwen plaatsvinden, en waar externen bij zijn uitgenodigd, worden per vandaag (06-03) voor voorlopig één maand geannuleerd. 
Om deze reden zullen wij bijeenkomsten die in het LUMC zouden plaatsvinden, verplaatsen naar een externe locatie.

Bij elke bijeenkomst zullen we de doorgang af laten hangen van de volgende factoren:
- Functie van deelnemers- als er een groot aandeel deelnemers directe patiënten zorg levert zal de bijeenkomst niet doorgaan
- Onderwerp van de bijeenkomst- overleggen die direct betrekking hebben op overleg over de zorgcontinuïteit laten we zoveel mogelijk wel doorgaan
- Urgentie: zo mogelijk zullen we bijeenkomsten telefonisch laten plaatsvinden

Daarnaast volgen wij uiteraard de adviezen van het RIVM m.b.t. het voorkomen van verspreiding zorgvuldig op.


Wij hopen op jullie begrip,
met vriendelijke groet, 

Denise Altena (manager NAZW)
Martie van Beuzekom (OTO Coördinator)
Hilde de Hoog – Ferwerda (manager TCW)