Verwijzers

Deze informatie is bestemd voor artsen die patiënten naar het LUMC willen verwijzen of vragen hebben.

Verwijzing

Huisartsen die zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen patiënten via Zorgdomein digitaal verwijzen onder Interne Geneeskunde.

Verwijzers die niet zijn aangesloten bij Zorgdomein kunnen de patiënte(n) per brief verwijzen. Na ontvangst zal de aanmelding beoordeeld worden en zal de patiënt opgeroepen worden. U kunt dus niet zelf een afspraak maken voor de patiënt. De brief kan gefaxt worden naar:

  • fax: 071-526 65 13

Benodigde gegevens

In de brief graag minimaal vermelden:

  • Contactgegevens van de patiënt.
  • Indicatie voor verwijzing 
  • Medische voorgeschiedenis
  • Vraagstelling consult
  • PA-verslag
  • Verslagen van de eventuele beeldvorming

Beeldvorming

Gelieve de beeldvorming met een CD te sturen naar:

Polikliniek Medische Oncologie
Leids Universitair Medisch Centrum
Postzone B-3-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Spoedgevallen

Voor vragen of problemen buiten werktijd kunt u via de centrale van het LUMC contact opnemen met de dienstdoende medisch oncoloog.