Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Onze afdeling verricht ook wetenschappelijk onderzoek. Een deel van dit onderzoek is alleen mogelijk dankzij uw directe medewerking als patiënt.

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar kanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis.

Deelname aan alle vormen van onderzoek is altijd vrijwillig. Een vereiste voor deelname aan onderzoek is dat de deelnemer een verklaring voor goedkeuring, een informed consent, tekent. Indien u niet meer mee wilt doen, kunt u uw toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken.

Folder Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 'Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon'