KRUL

Het project Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs (KRUL) beoogt het ontwikkelen van computer ondersteund onderwijs met gebruikmaking van Dynamische Patiënt Simulaties. De nadruk ligt op het aanleren van klinisch redeneren.