Stage overzicht polikliniek

Binnen de polikliniek klinische genetica zijn twee klinische stages mogelijk:

  • Semi arts stage van 16 weken: Studenten de hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich per email aanmelden voor een introductiegesprek. 
  • Arts Verstandelijke Beperking (AVGIO) stage van 8 weken in het kader van de opleiding tot AVG arts.
  • Contactpersoon voor deze stages is:
    Drs. A. van Haeringen, via: stafsecretariaat.kg@lumc.nl
Daarnaast is er de mogelijkheid om een klinische wetenschappelijke stage te doen in het kader van de studie geneeskunde, hiervoor kunt u contact opnemen met:
Mw. Dr. M. Nielsen, via: stafsecretariaat.kg@lumc.nl