Kwaliteit en patiëntenzorg

De afdeling Klinische Genetica wil graag goede zorg leveren, afgestemd op de behoeften van de patiënt, de verwijzers en de aanvragers. Daarom werkt de afdeling Klinische Genetica volgens kwaliteitsmanagementsystemen bij de polikliniek (NIAZ) en het laboratorium (ISO15189).

Accreditatie

Het kwaliteitsbeleid van het LUMC is gebaseerd op de NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) kwaliteitsborgingnorm voor poliklinieken. De polikliniek is hier een onderdeel van.

Kwaliteitsborging

Hoe bewaken we onze kwaliteit in de praktijk: 

  • het wekelijks meten van de toegangstijden van de polikliniek; gesteld is dat de wachttijd maximaal 12 weken mag bedragen en er geen grote verschillen in wachttijd mogen ontstaan op basis van de aandoening die in de familie voorkomt.
  • het regelmatig meten van de telefonische bereikbaarheid; indien deze niet aan de LUMC normen voldoet, worden maatregelen ter verbetering getroffen.
  • het registreren van de klachten op het gebied van o.a. communicatie, bejegening, medische zorg en organisatie/coördinatie van de zorg. Na analyse en afhandeling van de klachten worden waar nodig verbeteringen aangebracht.
  • het meten van indicatoren om medisch handelen inzichtelijk te maken, te bewaken en te verbeteren.

Kwaliteit en accreditatie van het laboratorium klinische genetica