Patiënten

  • U bent verwezen door huisarts of specialist
  • U wilt informatie over erfelijkheid van een in uw familie voorkomende ziekte
  • U heeft een brief ontvangen over een erfelijke aandoening in de familie

In al deze gevallen zal de huisarts of specialist u bij ons moeten aanmelden. U krijgt een uitnodiging voor een eerste gesprek. Indien nodig krijgt u een formulier toegestuurd waarop u medische informatie over uw familie kunt verstrekken. 

Wat doet een klinisch geneticus?

Een klinisch geneticus of genetisch consulent zoekt voor u uit of een aandoening erfelijk is. Er wordt onderzocht of er een verhoogde kans is voor uzelf of uw kinderen en zonodig wordt er chromosomen- en/of DNA-onderzoek aangevraagd. Zij nemen de tijd om met u de uitkomst van het onderzoek te bespreken en wat de gevolgen voor u en uw familieleden kunnen zijn. 

Wij bieden tevens psychologische begeleiding aan bij persoonlijke keuzes die u moet maken. Het kan zijn dat uw familieleden belang hebben bij de uitkomst van het erfelijkheidsonderzoek. In dat geval vragen wij u uw familie te informeren. Eventueel kunnen wij daarbij behulpzaam zijn


Fimpje: wat doet een Klinisch Geneticus?