Hemoglobinopathieën diagnostiek (hematologie en DNA onderzoek)  

OMIM: 141800 (HBA1) en 141850 (HBA2), 141900 (HBB), 142000 (HBD), 142200 en 142250 (HBG1 en HBG2)

Bepaling/Indicatie

Technieken

Hematologische parameters

Yumizen H500

Hb Scheiding:

 • Capillair Electroforese
 • HPLC

 

 • Sebia Capillarys Flex Piercing
 • Trinity Biotech PHR9210 TM

Zink Protoporphyrin (ZPP)

Protofluor-Z

Haptoglobine (Hp)

Immunodiffusie (Mancini test) met NOR Partigen Plate

Inclusion bodies

Brilliant Cresyl Blue staining en microscopische beoordeling

Sikkelceltest

Meta-bisulfiet methode en microscopische beoordeling

Erythromorfologie

Microscopische beoordeling bloeduitstrijk

 

Gen

Technieken

HBA1 + HBA2 (alfa1- en alfa2-globine)

 • Sequentie analyse
 • GAP PCR voor -alfa3.7(Rightward),-alfa4.2(Leftward),--SEA --Med1,--Med2, --Dutch1, -(alfa)20.5,--THAI en --FIL.
 • MLPA (MRC-Holland kit P140)

HBB (beta-globine)

 • Sequentie analyse
 • MLPA (MRC-Holland kit P102)

HBD (delta-globine)

 • Sequentie analyse
 • MLPA (MRC-Holland kit P102)

HBG1 + HBG2 (A-gamma en G-gamma globine)

 • Sequentie analyse promoter regio
 • MLPA (MRC-Holland kit P102)

Procedure:  

Specieel onderzoek

Standaard wordt bepaling hematologische parameters uitgevoerd, inclusief Hb scheiding en GAP PCR voor de 9 meest voorkomende alfa-thalassemie deleties.

Indien op basis van een verhoogde HbA2 of HbF een beta- of delta-beta-thalassemie wordt vermoed volgt DNA analyse voor het beta-globine gen en/of MLPA van het beta-globine gencluster. Dit vervolgonderzoek wordt apart in rekening gebracht.  

Indien er verdenking bestaat op HbS of andere Hb varianten volgt een DNA analyse ter bevestiging en karakterisering van deze Hb variant.

Indien moleculaire analyse geen afwijkingen laat zien, terwijl de verdenking op HbP dragerschap blijft bestaan (microcytair hypochroom bloedbeeld, bij verhoogd aantal erythrocyten-aantal en normale ZPP) volgt deletie-onderzoek met MLPA.

 

Spoedonderzoek voor HbS i.v.m. narcose

Hb scheiding en sikkelceltest.

 

Spoedonderzoek i.v.m. zwangerschap potentiële risicoparen

Zelfde bepalingen als bij specieel onderzoek, het resultaat wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Detectie ratio:

Met de combinatie hematologie, biochemische scheiding Hb fracties, screening voor de meest voorkomende deleties d.m.v. gap-PCR gevolgd door direct sequencing van de globine genen (exonen, intronen en 5’en 3 ‘UTR) en MLPA van de alfa- en beta-globine genen <99%

Gen

Gen Product

Locus

Overerving

OMIM nummer

Referentie sequentie

HBA1

alfa1-globine

Chr 16p13.3

autosomaal recessief

141800

NM_000558.3

HBA2

alfa2-globine

Chr 16p13.3

autosomaal recessief

141850

NM_000517.4

HBB

beta-globine

Chr 11p15.4

autosomaal recessief

141900

NM_000518.4

HBD

delta-globine

Chr 11p15.4

autosomaal recessief

142000

NM_000519.3

HBG1

A-gamma-globine

Chr 11p15.4

autosomaal recessief

142200

NM_000559.2

HBG2

G-gamma-globine

Chr 11p15.4

autosomaal recessief

142250

NM_000559.2

Website links:

Patiënten materiaal insturen

Uitslagtermijnen laboratoriumonderzoek

Databases / links:

www.hbpinfo.com

HbVAR: globin.bx.psu.edu/cgi-bin/hbvar/counter

Literatuur: www.emqn.org/emqn/Best+Practice