Onderwijs

Stafleden van de afdeling Klinische Genetica participeren in het studentenonderwijs (Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en Life Science and Technology). Voor informatie over het onderwijsprogramma van de studies Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen verwijzen wij naar de Algemene Onderwijspagina's

Binnen het laboratorium (LDGA) worden regelmatig stagiairs van het HLO, MLO en de studierichtingen Biomedische wetenschappen en Geneeskunde begeleid. Zie voor het overzicht van stageplaatsen het overzicht.

Binnen de polikliniek Klinische Genetica is er voor studenten geneeskunde een semi-arts stageplaats (16 weken) beschikbaar.

Artsen in opleiding tot arts in de zwakzinnigenzorg (AVG i.o.) hebben de mogelijkheid voor een stage binnen de polikliniek Klinische Genetica.