Klachten of suggesties voor de afdeling Klinische Genetica

De afdeling Klinische Genetica streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, afgestemd op de behoeften van de patiënt en de verwijzers.

Toch kan het zo zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of diensten van de afdeling. Wij stellen het op prijs als u uw opmerking/suggestie of klacht eerst bespreekt met de medewerker. Indien u na dit overleg niet tevreden bent dan kunt u een klacht of suggestie indienen door gebruik te maken van ons e-mailadres onder polikliniek of LDGA. Indien u patiënt bent graag uw patiëntnummer en/of geboortedatum vermelden.

Het streven is om binnen een termijn van twee weken te reageren, als dit niet mogelijk is, krijgt u hiervan bericht.

Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van de afdeling Klinische Genetica. De klachtenprocedure is binnen de afdeling een belangrijk kwaliteitsinstrument om te komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

De klachtenprocedure van de Klinische Genetica sluit aan op de klachtenbehandeling van het LUMC.