Klinische Genetica

Bij de afdeling Klinische Genetica is de zorg ondergebracht die betrekking heeft op erfelijke aandoeningen en aangeboren afwijkingen. Op onze polikliniek kunnen patiënten terecht met hun vragen.