Cursus Klinische Epidemiologie op Schiermonnikoog

Elk jaar organiseert de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC, in samenwerking met de Boerhaave Nascholing, de cursus "Klinische Epidemiologie op Schiermonnikoog".

Foto website Schier 2015 

Eerstvolgende editie: zondag 9 t/m vrijdag 14 februari 2020

Start inschrijving: maandag 19 augustus 2019 * Deadline inschrijving: maandag 11 november 2019

Inhoud

Deze cursus is bedoeld voor hen die betrokken zijn bij patiëntgebonden klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen zowel klinisch werkzame artsen, assistent-geneeskundigen, maar ook specialisten en onderzoekers in opleiding (AIO’s en OIO’s) zijn. De cursus richt zich met name op observationeel onderzoek. 

Doel van deze intensieve cursus is de deelnemers in één week tijd de basisprincipes van epidemiologisch onderzoek bij te brengen die nodig zijn bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en interpreteren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal voortdurend theorie afgewisseld worden met oefeningen, zodat de deelnemers de gangbare epidemiologische analysemethoden aanleren, met potlood en papier en ondersteund door computerdemonstraties.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands.

Doelgroep

Klinisch werkzame artsen, assistent-geneeskundigen, specialisten en onderzoekers in opleiding (AIO’s en OIO’s) 

Inschrijving

Vanaf maandag 19 augustus 2019 treft u hier een link naar de cursusfolder en het inschrijfformulier voor de editie 2020. De deadline voor inschrijving is vastgesteld op maandag 11 november 2019. 

Gezien het intensieve karakter van de cursus kan er slechts een beperkt aantal (ca. 40) deelnemers toegelaten worden. Vanwege dit beperkt aantal cursusplaatsen vindt er een selectie plaats. Inschrijving geeft derhalve geen recht op deelname.   

Cursusprijs

De cursusprijs, inclusief logies, maaltijden, en cursusmateriaal bedraagt € 1.975,- op basis van gedeelde hotelkamer. Tegen een meerprijs van € 500,- is een beperkt aantal éénpersoonskamers beschikbaar. Van de procedure voor aanvraag van deze kamers worden geselecteerde deelnemers schriftelijk op de hoogte gesteld. Reiskosten komen voor eigen rekening. 

Annulering

Bij annulering meer dan 10 werkdagen voorafgaande aan de cursus wordt het cursusgeld minus de administratiekosten (€ 100,-) gerestitueerd. Bij annulering op of na 10 werkdagen voorafgaande aan de cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld meer plaats. Annuleringen dienen per e-mail te geschieden aan de cursuscoördinator.

Cursuscoördinator

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de cursuscoördinator: Yvonne Souverein via y.souverein@lumc.nl