Patient and care

De Apotheek van het LUMC biedt een compleet pakket aan diensten en producten op het gebied van de farmaceutische patiëntzorg:

 • opslag geneesmiddelenInkoop en distributie van geneesmiddelen
  Geneesmiddelen worden ingekocht en verstrekt binnen het LUMC en in de poliklinische apotheek. Hierbij draait het om medicatieveiligheid en efficiëntie.
 • Medicatiebewaking – en begeleiding
  Voortdurend wordt de voorgeschreven medicatie van alle patiënten gecontroleerd op ongewenste combinaties en neveneffecten; maar ook het controleren van medicatieprotocollen en het klaarmaken van ingewikkelde en specialistische medicatie zijn belangrijk voor een optimale medicatieveiligheid

 • Geneesmiddelinformatie aan arts, verpleging en patiënt
  24 uur per dag zijn er medewerkers van de afdeling beschikbaar voor vragen van artsen, verpleging en patiënten over geneesmiddelen en hun toepassing

 • Analyse van geneesmiddelen in bloed voor therapiebegeleiding en toxicologie
  Van een aantal geneesmiddelen is het zinvol om de concentratie in het bloed te bepalen om de juiste dosering vast te stellen; en bij een vergiftiging, wanneer er niet bekend is wat en hoeveel een patiënt heeft ingenomen, kan het nuttig zijn om toxicologisch onderzoek te doen; uitslagen worden door de apotheker gewoonlijk voorzien van een doseer- of behandeladvies.

  satellietapotheek
Bereiding van geneesmiddelen in het groot maar ook voor de individuele patiënt, zoals cytostatica, radiofarmaca en parenterale voedingen
 • De apotheek produceert als een soort “klein farmaceutisch bedrijf” tal van geneesmiddelen en voldoet hierbij aan de strenge eisen zoals GMP en GMP-z. Dit is noodzakelijk voor de behandeling van patiënten waarvoor de geneesmiddelen niet commercieel verkrijgbaar zijn. Dit geldt o.a. voor specifieke patiëntengroepen zoals bijv. kinderen, waarvoor de juiste sterkte van het geneesmiddel niet altijd beschikbaar is. Ook worden experimentele geneesmiddelen geproduceerd.

GMP production facility at Leiden University Medical Center, the Netherlands (short)


 • Farmacogenetisch onderzoek voor de individuele patiënt
  Waarom reageren patiënten zo verschillend op een geneesmiddel? Soms liggen erfelijke eigenschappen van de patiënt hieraan ten grondslag en kan men dit in het DNA vaststellen. In het laboratorium van de apotheek worden deze farmacogenetische bepalingen gedaan.