Onderzoek en behandeling

Na het bezoek aan de arts kan soms direct een volgende afspraak worden gemaakt bij de secretaressen. Vaak moet er echter eerst uitvoeriger bloedonderzoek of urineonderzoek worden verricht. Op de prikpost wordt dan bloed afgenomen. Er kan ook aanvullend onderzoek nodig zijn, zoals röntgenfoto, ECG, 24 uur bloeddrukmetingen etc. Dit wordt ook geregeld door de secretaressen.

Voor sommige behandelingen kan het nodig zijn dat u medicijnen via het infuus krijgt toegediend (bijvoorbeeld stollingsconcentraat bij bloederziekte). Deze medicijnen worden op de Kort Verblijf Afdeling (C11-Q) door één van onze verpleegkundigen toegediend.