Afsprakenspreekuur

De afdeling Trombose en hemostase kent meerdere poliklinieken:

De werkzaamheden van deze poliklinieken vinden plaats binnen de polikliniek interne geneeskunde.

Klinische stafleden verbonden aan de afdeling Trombose en Hemostase zijn Prof. Dr. H.C.J. Eikenboom, Prof. Dr. M.V. Huisman en Dr. F.J.M. van der Meer, Dr. F.A. Klok

Spreekuren vinden plaats van 8:30 - 13:00 uur en van 13:30 - 17:00 uur. Op de polikliniek werken hematologen, vasculair geneeskundigen, internisten in opleiding en een vasculair verpleegkundige. Het kan voorkomen dat u eerst gezien wordt door een co-assistent en vervolgens door een specialist.

Voor nieuwe patiënten wordt ongeveer 45 minuten uitgetrokken, voor controlebezoeken 15 minuten. Het is ons streven om de afspraaktijden zo stipt mogelijk na te komen en de wachttijden te beperken tot minder dan 15 minuten.